Memur Haber Maas Bloğu

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

0

 

RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN 657 SK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

Bu yazımızda; Radyasyon Kaynakları ile çalışan 4/B sözleşmeli personel maaşı nasıl hesaplanır ? Fiili hizmet süresi zammına ait e-bildirgeler nasıl verilir ? Bu hususlarda bilgi vermeye çalışacağım.

657 SK 4/B Sözleşmeli Personel Çalışma Süresinin Hesaplanması

3153 sayılı radiyoloji, radiyom ve elektrikle tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkında kanunun; Ek Madde 1 – (Ek: 21/1/2010-5947/9 md.)İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. ” denmektedir.Çalışma süresi 30/01/2010 tarihinden itibaren haftalık 35 saat , 30/01/2010 tarihinden önce ise günde 5 saatten fazla olmaması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2009/79 sayılı ve Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması konulu Genelgesinde ve Sosyal Güvenlik Kurumunun Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı’na yazmış olduğu 09/08/2012 tarih ve B.13.2.SGK.0.12.01.19/5510.40.11/14129275 sayılı yazılarında (http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/a78028eabba24414a688b8040fff7cec.pdf) çalışma süresinin nasıl hesaplanacağı hakkında bilgi verilmiştir.

ÖRNEK

-15/05/2017-14/06/2017 tarihleri arasında röntgen biriminde çalışan sağlık teknikerinin fiili hizmet çalışma süresi ne kadardır?

15/05/2017-14/06/2017 dönemimde 22 mesai günü vardır.22×7=154 saat ,154/7,5=20,53 tama iblag edilmesi gerektiğinden 21 gündür.

*Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik gereği 7,5 bölüyoruz. (RG:15/04/2014 tarih ve 25434 sayılı)

Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 4/B Sözleşmeli Personel

Belge Türü ve Prim Oranları

Prim ödeme gün sayısına 90 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan
sigortalılardan,

* İşsizlik sigortası hariç tüm sigorta kollarına tabi olanlar için;

-(33) nolu belge

* 90 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için;

-% 2 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi ,% 12,5 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi , %7,5 Genel Sağlık Sigortası Primi olmak üzere işveren kesintisi toplamı % 22 dir.

Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 4/B Sözleşmeli Personel Maaş Hesaplanması

-4B sözleşmeli personel maaşını peşin almaktadır. Personelin aylık fiili hizmet çalışma süresini hesaplayabilmek için maaşı ödenen ayın bitmesi gerekmektedir. Bu durumda Haziran ayı maaşı hesaplanırken,15/05/2017-14/06/2017 Mayıs dönemi için personelin çalışma süresi bulunur ve Haziran ayı maaşı bu süreye göre hesaplanır.

ÖRNEK:

-15/05/2017-14/06/2017 tarihleri arasında 22 mesai günü çalışan Lisans mezunu 4B sözleşmeli personelin Haziran ayı maaşını hesaplayalım.

22×7=154 saat

154/7,5=20,53 tama iblağ edileceğinden 21 gündür.

-21 günlük brüt ücretin; işveren kesintisi %22 ,işçi kesintisi %14 toplam % 36

-9 günlük brüt ücretin; işveren kesintisi %20,5 , işçi kesintisi %14 toplam % 34,5

olarak hesaplama yapılacaktır.

*Dikkat edilmesi gereken husus şudur;

4/B sözleşmeli personel işveren kesintisi oranı % 20,5 iken

Radyasyon Kaynakları ile çalışan 4/B sözleşmeli personel işveren kesintisi oranı % 22 dir.

Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 4/B Sözleşmeli Personel e-Bildirge Verilmesi

Radyasyon Kaynakları ile çalışan 4/B sözleşmeli personel için; e-bildirge verilirken 2 tane belge doldurulur.

*(13) nolu Belge(normal çalışma için)

*(33) nolu Belge(FHZ çalışma için)

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.