Memur Haber Maas Bloğu

4/B SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAMI

4/B SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAMI

0

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre merkezi yerleştirmeyle ya da KPSS puanı esas alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığı tarafından mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında da sözlü sınavlar yapılabiliyor.

Sözleşmeli personele ait bazı kurallar;

-Sözleşmeli sağlık personeli olarak bir yere ataması yapılanlar, 4 yıl süreyle başka bir yere atanamaz.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde, sözleşmeli personelin eşi bu personele tabi olacak. Ancak, sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu istihdam ediliyor olması halinde, hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere ataması yapılabilecek.

– Sözleşmeli (4/B) sağlık personeli, dört yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra talepte bulunurlarsa, bulundukları yerde aynı unvanlarındaki Devlet memuru (4/A) kadrolarına atanabilir.

– Kadroya atanan sözleşmeli sağlık personel aynı yerde en az iki yıl görev yapar,adaylık hükümlerine tabi tutulmaz,sözleşmeli olarak geçirdiği hizmet süreleri, öğrenim durumuna göre yükselebileceği dereceyi aşmamak kaydıyla, memuriyetinde (kazanılmış hak aylığında) değerlendirilir,sözleşmesinin sona ermesinden dolayı iş sonu tazminatı alamaz,iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süresi, emekli olduğunda alacağı emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresine dahil edilir.


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.