Memur Haber Maas Bloğu

AİLE BİLDİRİM FORMU

AİLE BİLDİRİM FORMU

0

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

 

    *A.G.İ. çocuk yardımından 18 yaşına kadar faydalanabilir.18 yaşın üstündekiler.25 yaşına kadar öğrenci olmak kaydıyla faydalanabilir.(Öğrenci belgesi ve onaylı dilekçe örneği getirmek zorunludur.)

 

     *Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınıp A.G.İ den faydalanabilir.

 

     *Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecek yani çocukların sağlık karnesi kimin üzerindeyse A.G.İ ona verilecektir.

 

      *Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecek A.G.İ.çocuk yardımından faydalanabilecektir.(Emekli Kartı belgesi getirilmesi zorunludur.)

ÇOCUK YARDIMI

 

       *Çocuğu evlenenler ya da çalışanlar çocuk yardımı alamaz.

 

       *18 yaşını geçen erkek çocukları için 25 yaşına kadar öğrenci olmak kaydıyla çocuk yardımı alabilir.(Öğrenci belgesi getirilmesi zorunludur.)

 

        *Kız çocukları 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş ise çocuk yardımına devam olunur.(Bekar olduğuna dair nüfus kayıt örneği getirmek zorunludur.)

 

         *Çocukları çalışamayacak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur

 

          *Burs alan ve devletçe okutulan çocuklara çocuk yardımı verilmez.

 

          *Eşi emekli olanlar çocuk yardımından faydalanabilir.(Emekli kartının belgelenmesi zorunludur.)

EŞ YARDIMI

 

         *Eşi çalışanlar ve eşi emekli olanlar eş yardımı alamazlar.

 

         *Eşi çalışmayan personel eş yardımı alabilmesi için SGK müdürlüğünden SGK da kaydı yoktur yazısı getirmeleri zorunludur.

 

Açıklamalar:

Öğrenci Belgesi öğrenim görülen kurumdan çıkarılacaktır.

 

Eşin Çalışmadığına dair belge SGK müdürlüğünden kaydı yoktur yazısı çıkarılacaktır.

 

A.G.İ. ve çocuk yardımı almadığına dair belge(dilekçe örneği) diğer eşin çalıştığı kuruma onay ve imzalatıp tekrar mutemetliğe teslim edecektir.

 

Eşi emekli olanlar emeklilik kartının aslını göstermesi ve fotokopisini getirmesi yeterlidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.