Memur Haber Maas Bloğu

Arazi Tazminatı Kimlere Verilir ?

Arazi Tazminatı Kimlere Verilir ?

0

Arazi Tazminatı

Fiilen arazi üzerinde çalışan memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir

Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli.

Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel.

Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimleri.

Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel.

Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personel.

Orman sınırlama komisyonları ile kadastro ve tapulama komisyonlarının memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre gündelik verilir.

Arazi tazminatından yararlanacak personel Kanunda sayılanlar ile sınırlıdır. Kurumumuz personeli burada sayılmamıştır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.