Memur Haber Maas Bloğu

ATAMALARDA ALINAN DİSİPLİN CEZASI ETKİLİ MİDİR?

ATAMALARDA ALINAN DİSİPLİN CEZASI ETKİLİ MİDİR?

0

 

Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki görevlere atanabilmeleri, yazılı ve sözlü sınavlar neticesinde, atama yapılacak kadro sayısı ölçüsünde başarılı olmaları halinde mümkün olabilmektedir. Ancak atamaların yapılabilmesi için bazı genel ve özel şartları (bu şartlar arasında disipline ilişkin şartlar da olabilir) taşımaları gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Disiplin” başlıklı 7 nci maddesinde “Kurumlar, atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda aranacak disiplin şartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerinde belirler.” hükmü yer almaktadır.

Kurumlar tarafından çıkarılan özel yönetmeliklerde, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavlarına girebilme şartları arasında disipline ilişkin şartlara da bazen rastlanabilmektedir.

Devlet memurları görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamalarında disipline ilişkin şartların arandığı durumlarda,  ilgili memurun unvan değiştirme veya görevde yükselme suretiyle bazı görevlere atanmasını alınan disiplin cezası engelleyebilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.