Memur Haber Maas Bloğu

AYIN BİRİNDE İŞ BAŞI YAPAN MEMURUN MAAŞ HESABI

AYIN BİRİNDE İŞ BAŞI YAPAN MEMURUN MAAŞ HESABI

0

AYIN BİRİNDE İŞ BAŞI YAPAN MEMURUN MAAŞ HESABI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu “Aylığın ödeme zamanı ve Esasları” başlıklı 164 üncü maddesinde;

“Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu “Aylığın ödeme zamanı ve Esasları” başlıklı 165 inci maddesinde;

“Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabıyla ay sonunda ödenir.” hükmü  bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan kanun ve hükümler kapsamında memur maaşları peşin ödenmektedir. Maaşlar ödendikten sonra ay içerinde askerlik veya doğum izni dönüşleri gibi nedenlerden göreve başlayanların maaşlarını ne şekilde alacağına dair kanuni bir düzenleme bulunmamakla birlikte, uygulamada, açıktan atama gibi uygulama yapılmakta ve başladığı tarih ile takip eden ayın 15’ine kadarlık süreçteki kıst maaş ile tam maaş birlikte ödenmektedir.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse ayın 1’inde aylıksız izinden dönen memurun 1’i ile 14’ü arasında ki sürenin kıst maaş ile birlikte 15’inde alınan tam maaş ücretinin alınması gerekmektedir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.