Memur Haber Maas Bloğu

AYLIK SEVİYELERİNDEN DAHA ÜST KADROLARA ATANAN MEMURLARDA TERFİ

AYLIK SEVİYELERİNDEN DAHA ÜST KADROLARA ATANAN MEMURLARDA TERFİ

0

 

Aylık seviyelerinden kadroları ileri olan memurlarda kademe yada derece terfilarinin nasıl olması gerektiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Memurlar, kazanılmış hak aylık seviyelerinden daha üst derecelerdeki kadrolara atanabilmekte ancak atandıkları kadro derecesinin ilgili memurlar için kazanılmış hak sayılmamaktadır.Üst derecelerde geçirdikleri süre memurların kazanılmış hak kademeleri/dereceleri bakımından değerlendirilmektedir.

Yükseköğrenim mezunu olan Devlet memurları, gerekli hizmet süresi şartına sahip olmaları durumunda, kazanılmış hak aylık seviyelerinin üstünde bulunan 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolara (Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait olanlar hariç), derece yükselmesindeki süre kaydı aranmadan kurumlarının takdiri ile atanabiliyorlar.

Bu şekilde (torba kadro uygulaması), kazanılmış hak aylık seviyesinin üstündeki derecelerdeki kadrolara atanan memurun bu kadrolarda geçireceği süreler, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde dikkate alınır.Bu sürelerin her bir yılı için 1 kademe ilerlemesi ve her üç yıl için 1 derece yükselmesi uygulanmak suretiyle kazanılmış hak aylık seviyeleri belirlenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine istinaden (madde 45), memurlar kazanılmış hak aylık derecelerinin 3 dereceye kadar üstünde olan derecelerdeki kadrolara (en çok 5 inci dereceli kadroya) atanan memurlar kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi, kazanılmış hak aylık seviyesi esas alınmak suretiyle yapılır. Ataması yapılan memur hakkında, her bir yılı için 1 kademe ilerlemesi ve her üç yıl için 1 derece yükselmesi uygulanmaya devam eder.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.