Memur Haber Maas Bloğu

Becayiş yapanlara harcırah verilir mi?

Becayiş yapanlara harcırah verilir mi?

0

22.07.2003 tarihinden itibaren becayiş (karşılıklı yer değiştirenlere) yapanlara da harcırah verilmektedir.

12 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4969 sayılı Kanunun birinci maddesinin (c) bendiyle, yukarıda yer verilen ve becayiş olanlara harcırah verilmeyeceğini düzenleyen açık hüküm, kaldırılmıştır. 4969 sayılı Kanunun yürürlük maddesi gereğince de, bu düzenleme 22/7/2003’ten itibaren yürürlüğe konulmuştur.

Düzenlemenin kaldırılma nedeni, naklen atamalarda yapılan düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre, “kendi isteği ile tayin olunanlaraharcırah verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Kendi isteğiyle tayin isteyenlere harcırah verilmeyeceğine yönelik bu yeni düzenleme becayişi de kapsadığından, becayişe dair açık düzenleme, kanun metninden çıkarılmıştır.

Kanunun madde gerekçesinde yer alan “Ayrıca, kendilerinin yazılı talebi üzerine atananlara harcırah verilmeyeceğine ilişkin Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik sonucu becayiş olunanlara harcırah verilmeyeceği yönündeki mevcut hükme de gerek kalmamış ve ilgili hüküm yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.” şeklindeki açıklama da, bu yorumu doğrular niteliktedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.