Memur Haber Maas Bloğu

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ AVANTAJLARI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ AVANTAJLARI

0

 

1.Rahat Bir Emeklilik

Mevcut hayat standartlarınızı sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün mü?

Bireysel emeklilik sistemi, emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturuldu.

Bir emeklilik şirketinde emeklilik sözleşmesi akdedenler bireysel emeklilik sistemine katılabilir.

Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandığınızda üç farklı emeklilik seçeneğine sahip olursunuz. Birikimlerinizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, tercihleriniz doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak ya da yıllık gelir sigortası ürünü satın alarak emeklilik maaşı alabilir veya hesabınızdaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilirsiniz.

 

2.Güven
Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri ayrıca bağımsız dış denetime tabidir.

Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.

 

3.Şeffaflık
Şirketinizin internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan ve şifre ile girilebilen güvenli sayfadan bireysel emeklilik hesabınıza ait günlük bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank nezdinde tutulduğundan, bu hesaplardan da günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

 

4.Devlet Katkısı
Bireysel emeklilik sistemine ödediğiniz katkı payı tutarının %25’i, ilgili yıla ait brüt asgari ücret tutarının %25’i ile sınırılı olmak kaydıyla, devlet katkısı olarak hesabınıza ödenir.

 

5.Emeklilik Gelirinizi Etkileyen Kararlarda Söz Hakkı
Bireysel emeklilik aracınız. emekliliğe yönelik beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Fon dağılımı sizin tercihinize göre belirlenir. Herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmamanız halinde birikimleriniz, portföy sınırlamaları Kurulun görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenen standart fonlarda yatırıma yönlendirilir.

Emeklilik planınız çerçevesinde, yatırım yapmak istediğiniz fonu alma, istediğiniz risk derecesine göre seçme ve yılda 6 defa değiştirme hakkınız var.

 

6.Profesyonel Fon Yönetimi
Birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir.

 

7.Lisanslı Aracılardan Hizmet
Bireysel emeklilik sisteminin tanıtım, pazarlama ve satışı, mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş bireysel emeklilik aracıları tarafından yapılır.

 

8. Ödemeye Ara Verme Hakkı
Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.

dikkatAra verme durumunda, şirket tarafından yapılacak kesintilere maruz kalabileceğinizi unutmayız.

9. İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri
Eğer işverenseniz; çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı paylarını, ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirebilirsiniz. Çalışanlarınız için ödediğiniz katkı payları ve getirilerinden oluşan birikimler için 7 yılı aşmamak kaydı ile hak kazanma süresi tespit edebilirsiniz. Bu şekilde çalışanlarınız için motivasyon, firmanız için çalışan sadakati sağlamış olursunuz.

 

10. Başka Bir Emeklilik Şirketine Aktarım
Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmelerinizi yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl şirkette kaldıktan sonra, başka şirketten aktarımla düzenlenen sözleşmelerinizi ise en az 1 yıl şirkette kaldıktan sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.

dikkatMevcut şirketinizdeki birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarırken, varsa giriş aidatı borcunuzun birikimlerinizden indirilip indirilmediğini kontrol edin.

 

 

ZİRAAT BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAŞKA HANGİ BANKA HİZMETLERİNİ İNDİRİMLİ OLARAK FAYDALANABİLECEKTİR ?

 

ZİRAAT BİREYSEL EMEKLİLİK AVANTAJLAR

ZİRAAT AVANTAJ
FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: (Yıllık efektif) ‘% 0,075
TRAFİK SİGORTASI:  Zorunlu Trafik Sigortası
Ziraat Trafik Sigortası, sizin sorumlu olduğunuz kazalarda sadece karsı tarafın maddi ve bedeni kaybını karşılamakla kalmıyor, içerdiği ferdi kaza sigortası ve zenginleştirilmiş asistans hizmetleriyle bir trafik sigortasından daha fazlasını sunuyor.
Ek Teminatlar ;
Ferdi Kaza Sigortası
Bir kaza sonucunda, sigortalı araç içerisinde bulunan sürücünün ölüm veya sürekli sakatlık hallerini poliçede belirtilen limitler dahilinde ödeyen teminattır. Sürücünün vefatı halinde eğitim gören çocuklara 5 yıl boyunca eğitim yardımı yapılır.
Asistans Hizmetleri
Çekme hizmeti
Vinçle kurtarılma hizmeti
Lastik değiştirme hizmeti
Oto kapı kilit hizmeti
Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi
15%
 KASKO:Hususi Araç Genişletilmiş Kasko Sigortası
Kapsamlı teminatları içeren, Hususi Araç Genişletilmiş Kasko Sigortası Ziraat Sigorta’da. Siz de aracınız için bir kaskodan daha fazlasını yaptırın, aracınızı risklere karşı Ziraat güvencesi altına alın.
Hususi Araç Genişletilmiş Kasko Sigortası kullanım tarzı Binek, Kamyonet araçları kapsamaktadır.
Sigorta Dahilinde Verilen Başlıca Teminatlar ;
Çarpma, çarpışma, devrilme, yanma
Üçüncü kişilerin kötü niyeti,
Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,
Grev, Iokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucunda meydana gelen zararlar,
Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi,
Sel ve su baskını,
Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
Yetkisiz kişilerce çekme – çekilme zararları,
Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziyan ve hasarlar
Kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi
Kemirgen hayvanların vereceği zararlar (Sadece otomobil, kamyonet, minibüs kullanım tarzı olan araçlar için verilir)

 

Sahip Olacağınız Ek Teminatlar Nelerdir?
Araç Yardım Hizmeti: Aracın çekilmesi veya kurtarılması, lastik değiştirilmesi veya benzin bitmesi durumunda aracın en yakın benzinciye çekilmesi gibi birçok hizmeti içermektedir.
İkame Araç Hizmeti: Aracınız arızalandığında veya kaza durumunda ikame araç verilir.
Mini Onarım Hizmeti: Aracınızda meydana gelebilecek ufak hasarlarınız hasarsızlığınız bozulmadan anlaşmalı servislerimizde tamir ettirilmektedir.
Ferdi Kaza Koltuk Sigortası: Aracınızda meydana gelebilecek bir kaza neticesinde sürücünün ve araçtaki seyahat eden yolcuların ölüm veya sakatlık masrafları poliçe limitleri dahilinde ödenmektedir.
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası: 3.şahıslara karşı verilebilecek zararlarda ek koruma sağlanmaktadır.
Hukuksal Koruma Sigortası: Araca veya sürücüye karşı açılabilecek davalarda hukuki masrafları karşılamaktadır.

Ziraat Sigorta Hususi Araç Genişletilmiş Kasko Sigortası’nın Avantajları Nelerdir?
Mekanik bir arıza durumunda da ikame araç hizmeti sunulmaktadır.
Araçtaki kişisel eşyaların çalınması riskine teminat verilmektedir.
Poliçe döneminde radyo-teyp çalınması far-stop lambası veya cam kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi halinde hasarsızlık bozulmamaktadır.
Orijinal anahtar ile yapılan hırsızlıklar teminata dahil edilmiştir.
Anahtar kaybı veya çalınması nedeniyle kilit sisteminin değiştirilmesi teminata dahildir.
10 yaşına kadar olan araçların hasar ödemelerinde eskime payı düşülmemektedir.
Deprem sel-su ve terör hasarlarında muafiyet uygulanmamaktadır.
Tek kullanıcı daraltması bulunmamakta olup, birden fazla sürücüyü kapsamaktadır.
2.Kademe (%40) hasarsızlık indirimini kazanan tüm müşterilerimize Hasarsızlık İndirimini Koruma Teminatı ek prim alınmadan sunulmaktadır. Hatta bir önceki poliçeniz başka şirketten olsa dahi Hasarsızlık İndirimini Koruma Teminatına sahip olursunuz.
İkame araç hizmeti kaza durumunda yılda iki kez ve bir seferde 7 güne kadar verilebilmektedir
Dilediğiniz servisi seçme hakkına sahipsiniz

25%
BİREYSEL SAĞLIK  SİGORTASI:
Özel Sağlık Sigortası ile sigorta dönemi içinde karşılaşabileceğiniz kaza ve hastalık durumlarında acil yardım, doktor, ilaç, tetkik, hastane tedavi ve cerrahi operasyon giderlerinizi Ziraat Sigorta ile güvence altına alın. Bir sağlık problemi ile karşılaşmanız durumunda dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar, yaptırdığınız tedavilerle ilgili giderleri karşılar ve en zor zamanınızda en büyük yardımcınız olur.
Sigorta Dahilinde Verilen Başlıca Teminatlar ;
Ziraat Sigorta tarafından müşterilerine Güven Serisi, Başak Serisi ve Ziraat Serisi olmak üzere 3 farklı yapıda ürün modeli ve bu ürün modellerinin altında da 4 farklı teminat limiti olan paketler sunulmaktadır:
Güven Serisi Paket 1 : Türkiye’nin ve dünyanın neresinde olursa olsun sigortalıların limitsiz ve katılımsız olarak yatarak tedavi harcamalarını karşılayan pakettir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ziraat Serisi Paket 1 :  Güven ve Başak Serilerine göre daha yüksek teminat limitleri içeren Ziraat Serisi Paket 1, limitsiz ve katılımsız yatarak tedavi teminatı ile limitsiz ve %20 sigortalı katılımlı ayakta tedavi teminatı içeren pakettir.                                                                                                                                                                                                                        Ziraat Serisi Paket 2 : Yatarak ve ayakta tedavi teminatları limitsiz ve katılımsız sunan en geniş kapsamlı paketidir                                                                                                              Başak Serisi Paket 1 : Müşterinin limitsiz ve katılımsız yatarak tedavi harcamalarının yanında yıllık 1.000 TL limit ile ayakta tedavi harcamalarını karşılayan pakettir
10%
YILLIK HAYAT SİGORTASI:
Hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Sizlere Yıllık Hayat Sigortamız ile kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alabilme fırsatını sunuyoruz. Geleceğiniz için tüm ihtimalleri düşündük. Çünkü yarınlarınız ve güvenceniz bizim için çok değerli!
Sigorta Dahilinde Verilen Başlıca Teminatlar ;
Vefat: vefat teminatı temel teminat olup ek olarak verilen teminatların bedelinin ana teminat olan vefat teminatına eşit olması gerekmektedir.
Kaza Sonucu Vefat: Sigortalının kaza sonucu vefat etmesi riskini teminat altına alır.
Kaza Sonucu Maluliyet: Sigortalının kaza sonucu malul kalması riskini teminat altına alır
35%
FERDİ KAZA
Otomatik Katılım Sistemine Ziraat Emeklilik ile dahil olan katılımcılara yönelik Ziraat Emeklilik’ ten  5.000 TL teminatlı  Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası  sağlanmaktadır.

Sigorta Dahilinde Verilen Başlıca Teminatlar ;
Kaza Sonucu Vefat: Sigortalının, sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu vefatı halinde, sigortaya girişte seçilen teminat tutarı poliçede yazılı menfaattar(lar)a tazminat olarak ödenir.
Kaza Sonucu Maluliyet: Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak sürekli maluliyeti durumunda, sigortaya girişte seçilen teminat tutarı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Sakatlık Klozu dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda ilgili sakatlık derecesi ile çarpılarak sigortalıya ödenir.
• Kaza sonucu tıbbi nakil, (Kara ve hava ambulansı v.b.)
• Kaza geçiren katılımcılarımızın aile üyelerinden birine ulaşım ve konaklama imkanı.
• Katılımcının, aile üyelerinden birisinin hayatını kaybetmesi veya konut/işyerinde meydana gelen olaylar nedeni ile nakil giderleri.
• Tıbbi danışmanlık.

5000 TL +Kapsamlı Asistans Hizmetleri + 25%
EĞİTİM SİGORTASI                                                                                                                                                                                                                         Eğitim Sigortası, eğitim görev çocuğun eğitim süresince velisinin vefat etmesi durumunda tazminat ödenmesi kapsamındadır. Bu konuda Hayat Sigorta ürünümüzde %35 indirim uygulanmak sureti ile çalışanlarınızın bu konuda ihtiyacı avantajlı paket kapsamında karşılanmaktadır. Hayat Sigortaları kapsamındaki bu ürün için de aynı indirim uygulanmaktadır.
DİGİ TÜRK:Otomatik Katılım Sistemine Ziraat Emeklilik ile dahil olan katılımcılara yönelik Digitürk işbirliği ile, avantajlı bir paket sunmaktayız.

Paketin İçeriği
Bireysel emeklilik müşterilerinden 12 aylık giriş paketini satın alanlara, Digitürk tarafından aşağıda yer alan hizmetler 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunulacaktır.
• 12 ay HD yayın,
• 3 ay Spor extra (EPL,LA LIGA, BASKETBOL LİGİ),
• 1 ay Şampiyonlar paketi.
Avantajlı Digitürk Paketi kapsamında Otomatik Katılım kapsamındaki bireysel emeklilik müşterilerine aktivasyon ücreti yansıtılmayacak olup, DIGITÜRK tarafından üstlenilecektir. Avantajlı Digitürk paketi kapsamındaki tüm hizmetler Digitürk Müşteri Hizmetleri ve Türkiye’deki bayilikleri tarafından verilecektir.

Katılımcılarımız 01 Mart 2017 günü itibariyle yukarıda bahse konu olan 471,00 TL’lik pakete kredi kartı ile sadece 198 TL’ye 9 taksit imkanı ile sahip olabileceklerdir. Digitürk 12 ay giriş paketi fiyatı değiştirme hakkı saklı olup her durumda ilave hizmetlere ait bir ücret yansıtılmayacaktır.

KONUT SİGORTASI:Özel Konut Sigortası ile yangından sele, depremden hırsızlığa kadar evinizin başına gelebilecek beklenmedik birçok tehlikeye karşı önleminizi alın.
Ziraat Özel Konut Sigortası ;
İnşaatı tamamlanmış, yapı tarzı betonarme karkas veya yığma kâgir olan konut binaları ile ev eşyalarına verilen özel bir üründür. Birçok teminat türünü yüksek limitlerle ve paket olarak sigortalılara sunmaktadır.
Sigorta Dahilinde Verilen Başlıca Teminatlar ;
Yangın, yıldırım, infilak
Sel ve su baskını
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli   hareketler, terör
Kar ağırlığı
Yer kayması
Fırtına
Dahili su
Duman
Kara taşıtları çarpması
Hava taşıtları çarpması
Enkaz kaldırma
Yangın mali sorumluluk
İzolasyon
Dolu
Cam kırılması
Ziraat konut yardım*
*Ziraat Konut Yardım Hizmetleri ;
Dahili su tesisatı hizmeti (600 TL /Yılda 3 defa)
Elektrik tesisatı hizmeti (600 TL /Yılda 3 defa)
Çilingir hizmeti  (600 TL/Yılda 3 defa, içerideki şahısların kurtarılması için limitsiz)
Cam kırılması hizmeti (750 TL/ Yılda 3 defa)
Hasar nedeniyle  otelde konaklama hizmeti (4*Otel /azami 3 gün)
Hasar nedeniyle konutun   korunması ve   gözetimi (YıIda 3 defa/ her seferde maksimum 2 gün)
Konutun ciddi hasar görmesi    durumunda konuta öngörülmeyen dönüş (YıIda 1 defa)
1. dereceden bir aile mensubunun ciddi hastalığı veya ölümü sonrası  meydana  gelen  seyahat   masraflarının karşılanması (YıIda 1 defa)
Diğer yardım hizmetleri (Sağlık hizmetleri vb.)
Sigorta Dahilinde İsteğe Bağlı Teminatlar
Deprem ve yanardağ püskürmesi
Deniz taşıtları çarpması
Kira kaybı
Elektronik cihaz
Kişisel eşya
Ferdi kaza
Makine kırılması
3. Şahıs mali mesuliyet
Hırsızlık
25%
KREDİ KARTI PUAN UYGULAMASI : Cayma hakkını kullanmayan kurumunuz çalışanlarının  Bankamız kredi kartı ile bir yıl boyunca her ay yapacakları 500 TL harcama taahhüdüne karşılık bir defaya mahsus olmak üzere 50 TL bedelinde maxipuan verilecektir. 50 TL
BANKACILIK AVANTAJLARI :    
Bireysel kredi faiz oranlarında indirim sağlanmaktadır.
Konut (1 milyon TL’ye kadar) – 36 aya kadar %0,80 ve 120 aya kadar %0,88
Konut (1 milyon TL ve üzeri) – 36 aya kadar %0,95 ve 120 aya kadar %1,03
Taşıt (Ziraat Sigorta Kaskolu) – %1,13
Taşıt (Ziraat Sigorta Kaskosuz) – %1,15
Tüketici Kredisi  – %1,15
*Ziraat Bankası yukarıda yer alan Kredi Faiz Oranları değiştirme hakkını saklı tutar.
• Vadesiz hesaplardan hesap işletim ücreti alınmamaktadır.
• Kredi kartı ve bankkart aidat ücreti alınmayacaktır.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.  tarafından çalışanlara özel sunulan avantajlar aşağıda yer almaktadır.
• Hesap İşletim Ücreti ve İnternet Şube dışı kanallardan yapılacak EFT ve Havale işlemlerinden masraf alınmayacaktır.
• Finansman Limitli Banka Kartı ürünümüzü (ihtiyaç Finansmanı) tahsis ücretsiz sunulabilecektir.
• Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’den kullanılacak bireysel finansman ürünlerinin,  finansman tahsis ücretlerinde %50 indirim sağlanacaktır.

ASİSTANS HİZMETLERİ ARAÇ ÇEKME YOL YARDIMI v.b.                                                                                                                                                       Araç Çekme ve Yol Yardımı hizmetlerinin tek başına verilmesi sınırlı limitler ile uygulanmaktadır. Verilen sınırlı limitler müşterilerimiz ihtiyaçlarını kaşılamamadığı gibi şikayetlere yol açtığı bilinmektedir. Bu yönüyle sadece Kasko poliçelerimizde değil Trafik poliçelerimizde de araç çekme ve yol yardımı hizmeti sağlanmakltadır. Asistans Hizmetleri, Çekme hizmeti,Vinçle kurtarılma hizmeti ,Lastik değiştirme hizmeti
Oto kapı kilit hizmeti,Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Kapsamında ücretsiz sağlanmaktadır. Kasko Sigortası ile ayrıca yine ücretsiz olarak sağlanan Mini Onarım Hizmeti kapsamında hasarsızlık indiriminiz bozulmadan anlaşmalı servislerimizde tamir imkanı sağlanmaktadır. (Mini onarım hizmeti kapsamı Kasko poliçelerinde detaylı olarak belirtilmektedir.)
İndirimli olarak sunulan Kasko / Trafik Sigortası poliçelerinde Araç çejme ve Yol Yardım hizmetleri tam kapsamlı olarak ve ücretsiz ek teminat olarak uygulanmaktadır. Kasko poliçesi ve Trafik Poliçesi düzenlenmeksizin ve tam kapsamlı olmayan veya şarta bağlı teminat tahsisleri ihtiyaç duyulduğunda katılımcılarımızın mağduriyetine sebebiyet verebileceğinden poliçe harici tahsis edilmemektedir.
SAĞLIK TARAMASI /HAVAALANI TRANSFERİ / ARAÇ KİRALAMA BENZER UYGULAMLAR:                                                                                 Çalışanlarınıza çeşitli ürün ve hizmetlerde indirim uygulaması periyodik olarak duyurulacak olup, halihazırda Digitürk uygulaması sunulmaktadır. Düzenli periyotlarda araç kiralama hizmeti ve benzeri ürün ve hizmetlerden avantajlı fiyatlarla yararlanılabilmesi amacı ile katılımcılarımız bilgilendirilecektir. Avantajlı indirim ve uygulamalardan katılımcılarımız düzenli olarak bildirilmek sureti ile faydalandırılacaktır.
KONUT ve EŞYA PAKET POLİÇELERİ ASİSTANS HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dahili su tesisatı hizmeti (600 TL /Yılda 3 defa)
Elektrik tesisatı hizmeti (600 TL /Yılda 3 defa)
Çilingir hizmeti  (600 TL/Yılda 3 defa, içerideki şahısların kurtarılması için limitsiz)
Cam kırılması hizmeti (750 TL/ Yılda 3 defa)
Hasar nedeniyle  otelde konaklama hizmeti (4*Otel /azami 3 gün)
Hasar nedeniyle konutun   korunması ve   gözetimi (YıIda 3 defa/ her seferde maksimum 2 gün)
Konutun ciddi hasar görmesi    durumunda konuta öngörülmeyen dönüş (YıIda 1 defa)
1. dereceden bir aile mensubunun ciddi hastalığı veya ölümü sonrası  meydana  gelen  seyahat   masraflarının karşılanması (YıIda 1 defa)
Diğer yardım hizmetleri (Sağlık hizmetleri vb.) ücretsiz olarak karşılanacaktır.
Kapsam hakkında detaylı açıklama teklifimizde yer almaktadır.
BES KAPSAMINDAKİ PERSONELE UYGULANACAK EK FAYDALAR: 
Tüm ek faydalardan aynı haklar ile yararlanacaktır.Çalışanların Otomatik Katılım Sistemi dışında kalan Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinde Fon İşletim Gider Kesintisi Yıllık % 0,075 uygulanacaktır. Katkı payı tutarı minimum 55 TL olacaktır. Çalışanların Otomatik Katılım Sistemi dışında kalan Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinde Fon İşletim Gider Kesintisi % 0,48 olarak uygulanacaktır.
Ek Fayda hizmetleri teklifimizde detaylı olarak belirtilmektedir.
TÜM PERSONELİN EŞ VE ÇOCUKLARI :
Konut,Kasko,Eşya,Sağlık,Digitürk Paketi indirim uygualamalarında aynı avantajlardan yararlanacaktır.Gruba Bağlı BES FİG Oranı %0,48 olarak uygualanacaktır. Katkı payı tutarı minimum 55 TL olacaktır.
Ek Fayda hizmetleri teklifimizde detaylı olarak belirtilmektedir.

SAĞLIK PERSONELİ BİREYSEL EMEKLİLİK BES KESİNTİSİ HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.