Memur Haber Maas Bloğu

DANIŞTAYIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN HAZİNE PAYI KESİNTİSİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDEKİ KARARI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERDE ARTIŞ SAĞLAYACAK MI ?

DANIŞTAYIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN HAZİNE PAYI KESİNTİSİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDEKİ KARARI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERDE ARTIŞ SAĞLAYACAK MI ?

0

Hazine payı kesintisi neye göre yapılır ?

TKHK’na  bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde dağıtılacak ek ödeme tutarı belirlenirken hazine payı oranı %15 olarak dikkate alınmaktadır. Bu hususu düzenleyen 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca dağıtılacak ek ödeme tutarı belirlenirken dikkate alınan hazine payı oranını %15’ten %1’e kadar düşürme yetkisi TKHK’na verilmiştir.

HAZİNE PAYININ DÖNER SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Hazine payının oranının 1200.000 TL faturası olan bir hastanenin personele dağıtılacak ödeme kısmındaki etkisine bakalım . Bu hastanenin 400.000 TL sabit ek ödeme brütü olduğunu farz edelim.

Hesaplamalar hastane bazında personel sayısı , ortalama ve döner sermaye katsayısına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hesaplamada 370 personeli olan bir kurum için  ortalama 38.000 olarak baz alınmıştır.

İlaç ve sarf gelirine dokunmadan tüm faturanın hizmet gelirinden olduğu varsayılmıştır.

Hazine payının yüzde 1 olması durumunda personele dağıtılacak miktar 558.000 olarak çıkmaktadır. Bununda 400.000 TL’ sinin sabit ek ödemelerin brütü olarak dağıtıldığını düşünürsek 558.000 – 400.000 = 158.000 Personele ek ödeme brütü olarak dağıtılacak miktar 158.000 olacaktır.

Bu durumda riskli birimden ek ödeme alan bir sağlık personeli 350 –  400  TL civarı ek ödeme alacaktır.

Ortalamadan alan bir Uzman Hekim 2600-2700  TL civarı bir ek ödeme alacaktır.

HAZİNE PAYI KESİNTİSİ %5 OLURSA

Tablo da görüldüğü gibi hazine payı 12.000 TL’ den 60.000 TL ‘ye çıktı ve dağıtılabilecek tutar 534.000 oldu. Bununda 400.000 TL’sini sabit ek ödeme brütü olarak dağıtıldığını düşünürsek 534.000- 400.000= 134.000 Personele  ek ödeme brütü olarak dağıtılacak miktar 134.000 TL olacaktır.

Bu durumda riskli birimden riskli birimden ek ödeme alan bir sağlık personeli  200 -250  TL civarı bir ek ödeme alacaktır.

Ortalamadan alan bir Uzman Hekim 2000 – 2100 TL civarı bir ek ödeme alacaktır.

HAZİNE PAYI KESİNTİSİ %10 OLURSA

Tablo da görüldüğü gibi Hazine payının artması ile birlikte dağıtılacak tutar 504.000 TL oldu. Bununda 400.000 TL’ sinin sabit ek ödeme brütü olarak dağıtıldığını  düşünürsek 504.000-400.000 = 104.000 Personele ek ödeme brütü olarak dağıtılacak miktar 104.000 olacaktır.

Bu durumda riskli birimden riskli birimden ek ödeme alan bir sağlık personeli  100 – 150 TL civarı bir ek ödeme alacaktır.

Ortalamadan alan bir Uzman Hekim 1500 – 1600 TL civarı bir ek ödeme alacaktır.

HAZİNE PAYI KESİNTİSİ %15 OLURSA

Tablo da görüldüğü gibi Hazine payının artması ile birlikte dağıtılacak tutar 474.000 TL oldu. Bununda 400.000 TL’ sinin sabit ek ödeme brütü olarak dağıtıldığını  düşünürsek 474.000-400.000 = 74.000 Personele ek ödeme brütü olarak dağıtılacak miktar 74.000 olacaktır.

Bu durumda riskli birimden riskli birimden ek ödeme alan bir sağlık personeli ek ödeme alamayacaktır.

Ortalamadan alan bir Uzman Hekim 1000 – 1100 TL civarı bir ek ödeme alacaktır

Hazine payının % 15 olması durumunda bu hastane için faturanın 1000.000 TL veya altında olması durumunda ise dağıtılacak ek ödemenin sabit ek ödeme brütünü karşılayamayacağından ek ödeme dağıtılmayacaktır.

Temmuz ayı maaş zammı ve vergi diliminin yükselmesi ile birlikte 400.000 TL olan Sabit ek ödeme brütü 420.000- 430.000  TL civarında olacaktır. Bu durumda bu hastanenin 1100.000 TL altında fatura kesmesi durumunda ek ödeme dağıtılmayacaktır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.