Memur Haber Maas Bloğu

DİSİPLİN CEZALARINDA SÜRE HESABI NASIL YAPILIR?

DİSİPLİN CEZALARINDA SÜRE HESABI NASIL YAPILIR?

0

DİSİPLİN CEZALARINDA SÜRE

Memurların çeşitli haklarının kazanılmasında değerlendirilen bazı sürelerin, 8 yıl disiplin cezası alınmamış sayılan sürelere dahil olmaması 8 yıllık sürenin memurlar için değişen tarihlerde tamamlanması durumuna neden olacak.

25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren ve ilk uygulaması en erken 26 Şubat 2019 tarihinde görülebilecek olan düzenlemeyle son 8 yılda herhangi bir disiplin cezası almayan memura bir kademe ilerlemesi verilecek.Ayrıca  öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve görev unvanı itibariyle azami yükselebileceği derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan memurun kazanılmış hak aylığı, son 8 yılda herhangi bir disiplin cezası almamış olması halinde bir üst dereceye yükseltilecek.

Yukarıda belirtilen düzenlemelerin 2019 yılına kadar olan uygulaması ise; 90 ve üstü ortalamaya sahip sicil notları ile 25.02.2011 tarihinde itibaren disiplin cezası alınmamış yıllar birlikte göz önünde bulundurularak yapılıyor.

8 yılda ilave 1 kademe ilerlemesinden yararlanabilmek için gerekli süre hesabı yapılırken şunlar dikkate alınır;

-Memuriyette fiilen çalışılarak geçirilen süreler dahil edilir.

-Aday memurlukta fiilen çalışılarak geçirilen süreler dikkate alınır.

-Memuriyetten önce veya memuriyetten ayrılarak muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dahil edilmez.

-Memuriyet dışında serbest olarak veya özel sektörde geçirilmiş hizmet süreleri dahil edilmez.

-Görevden uzakta geçirilen süreler, memur hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması halinde dahil edilir.

-Görevden uzakta geçirilen süreler, memur hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması halinde, dahil edilir.

-Yıllık izin, hastalık izni, sağlık izni, mazeret izni ve refakat izninde geçen süreler dahil edilir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışındaki statülerde geçirilmiş hizmet süreleri dahil edilmez.

-Çeşitli sebeplerle kullanılan aylıksız izin süreleri dahil edilmez.

8 yıl disiplin cezası alınmamış olması gereken süre hesabında, 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle görevde olanlar için bu tarih, daha sonra göreve başlayanlar için ise göreve başlama tarihi başlangıç alınmak suretiyle yıl hesabı yapılacaktır.

Memur haber 


HESABI NASIL YAPILIR?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.