Memur Haber Maas Bloğu

DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS

DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS

0

Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır
Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışında olan personelin dolu kadro iptal-ihdasına dair bilgiler ve boş
kadro için ise tüm hizmet sınıflarında dolu-boş kadro cetvelleri İKYS’den alınır
Kadro cetvellerinden iptal-ihdas edilecek boş kadro unvanları ile terfien dolu kadro ihtiyacı
belirlenir
Balkanlık Makamınca onaylanan boş kadro cetvelleri ile dolu kadro cetvelleri Devlet Personel
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’na iletilir
Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı dolu-boş kadro cetvellerini onaylar
Dolu-boş kadrolar Bakanlar Kurulu Kararı alınarak (190 sayılı KHK değişiklik) Resmi Gazete’de
yayımlanmasına ilişkin yazı Kurumumuz tarafından Başbakanlığa gönderilir
Bu aşamadan sonra süreç kadro ihdası süreci ile aynıdır
(Bu işlemilerin sonuçlanması yıl sonunu bulmaktadır)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.