Memur Haber Maas Bloğu

EŞİ AİLE HEKİMİ OLAN MEMUR EŞİNDEN DOLAYI TAYİN İSTEYİNDE BULUNABİLİR Mİ?

EŞİ AİLE HEKİMİ OLAN MEMUR EŞİNDEN DOLAYI TAYİN İSTEYİNDE BULUNABİLİR Mİ?

0

 

Memurun aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği isteme talebi için gerekli şartlar Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi şöyle belirtilmiştir;

-Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşin bulunduğu yere tayin istenebilir.

-Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere atama yapılır.

– Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması durumunda ise kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atama yapılır.

-Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere tayin yapılır.

– Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir,

hükmü yer almaktadır.

Eşi aile hekimi olan memurun eşinin yanına tayin isteme durumu;

-Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum veya kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmakta iken aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşme imzalayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarının kurumlarından aylıksız izinli sayılmakta ayrıca kadroları ile ilişkilerinin devam etmektedir.Bu nedenle söz konusu personelin Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kamu personeli” deyiminin kapsamına olduğu değerlendirilmekte olup, eşi bu kapsamda aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olan ilgili personeliniz hakkında mezkur hükmün (a) bendine göre işlem yapılması gerektiği,

– 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere sözleşme yapılan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarının ise Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kamu personeli” deyiminin kapsamına girmediği, eşinin bu kapsamda aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olması halinde ilgili personeliz hakkında Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre işlem yapılması gerektiği, düşünülmektedir.”

Sonuç olarak belirtmek gerekirse;Eşi 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere sözleşme yapılan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarından biri sayılmakta ise eşi kamu personeli kapsamına girmeyecek.Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin md. 14/d ye göre “talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere” atanması suretiyle yer değişikliği yapılabilir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.