Memur Haber Maas Bloğu

G.İ.H. Personeli haksızlıktan şikeyetçi

G.İ.H. Personeli haksızlıktan şikeyetçi

0

Hizmet sınıfları arasında eşitsizlik var

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. Maddesinde yer alan “….Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükümlerive 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Kariyer ve Liyakat” ilkeleri gereğince;

Hizmet sınıfları arasında adaletsizliğin ve haksızlığın giderilerek, bu güne kadar haksızlığa uğramış adeta üvey evlat muamelesi görmüş Genel İdare hizmetleri sınıfı personelinin haklarının iade edilmesi gerekmektedir.

genel idari hizmetler sınıfı GİH Personelinin Özlük Hakları Öğrenime Göre Düzenlenmeli

Genel idare hizmetleri sınıfı memurları arasında yüksekokul, fakülte veya Yüksek Lisans mezunu memurun, ortaokul mezunu bir memura göre eğitim durumuna istinaden özlük haklarında bir fakı bulunmamaktadır

Genel idari hizmetler sınıfında görev yapan memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, vb. unvanlarında bulunan memurların eğitim durumları dikkate alınmamakta ve yüksek okul mezunu, fakülte mezunu, yüksek lisans mezunlarına çok büyük haksızlık yapılmaktadır, bu kişiler görmüş oldukları eğitimin karşılığını alamamaktadır, adeta negatif ayrımcılık uygulanm aktadır.

Bakanlar Kurulu kararı ile zabıt katiplerinin özel hizmet tazminatları %75’ e ve bekçilerin %72’ye, din hizmetlerinde imam hatip lisesi mezunu memurların özel hizmet tazminatları % 78 ‘ e çıkarılarak iyileştirme yapılmasına rağmen Genel idare hizmetlerinde çalışan memurlarda ise özel hizmet tazminatı eğitim durumuna bakılmaksızın % 55 le sınırlandırılmış ve bu sınıftaki memurların eğitim durumları göz önüne alınmamış olup bu durum eşitsizlik ve mağduriyete neden olmaktadır.

Lise mezunu sağlık personelin özel hizmet tazminatı oranları %72, öğrenim süreleri yüksek okul mezunu olanların %90, 4 yıl öğrenim süresi olan sağlık personelinin özel hizmet tazminatı ise % 97 dir .

Ayrıca diğer hizmet sınıflarının, hizmetlerine göre üst öğrenimleri belirlenmiş ve bu okulları bitiren sağlık hizmetleri. pers, teknik hizmetleri. pers. din hizmetleri personeli vb. sınıflara mensup memurlar yüksek okul ve fakülte mezunu olmalarına göre özel hizmet tazminatı ek gösterge ve yan ödeme katsayıları vb. düzenlemekte bu nedenle özlük hakları, maaş ve ek ödemelerinde kazanımları olmaktadır.

Ancak aynı uygulama Genel idari hizmetlerde çalışan memurlarda, bu sınıfla ilgili fakülteleri veya yüksekokulları bitirseler dahi eğitimlerine istinaden kazanımları olmamakta, yukarıdaki diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi, eğitim durumuna göre özel hizmet tazminatı yan ödeme ve ek göstergelerden vb. özlük haklarından faydalandırılmamaktalar.

ÖRNEK: 4/1 Derecesindeki Lisans Vb. Mezunu GİH sınıfı memur ile 4/1 Derecesindeki Ortaokul mezunu GİH sınıfı memur aynı özlük ve mali haklara sahiptir. Maaş ve ek ödemelerinde eğitim durumuna istinaden farklılık yoktur.

ÇÖZÜM : 1- Hangi fakültelerin veya yüksek okulların genel idare hizmetlerinde üst öğrenim olduğunun belirlenmesi ve bu kişilerinde belirtilen okulları bitirmeleri halinde diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi özlük haklarından yaralandırılması.( özel hizmet tazminatı vb.) 2- Genel idare hizmetleri sınıfında iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri (işletme fakültesi, kamu yönetimi vb.) fakülte ve ilgili yüksekokulların GİH sınıfının üst öğrenimi sayılması. 3-Önlisans, Lisans, Yüksek lisans öğrenimi görmüş memurlara adeta ceza gibi uygulanan bu anlayıştan vazgeçilerek, Hizmet sınıfları arasında adaletsizliğin ve haksızlığın giderilerek bu güne kadar haksızlığa uğramış adeta üvey evlat muamelesi görmüş Genel İdare hizmetleri sınıfı personelinin eğitim ve öğrenim durumuna göre haklarının diğer sınıflarda olduğu gibi verilmesi hakkaniyetli olacaktır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.