Memur Haber Maas Bloğu

GECE NÖBETİ VEYA GECE VARDİYASI GÖREVİ VERİLMEYEN MEMURLAR

GECE NÖBETİ VEYA GECE VARDİYASI GÖREVİ VERİLMEYEN MEMURLAR

0

 

657 sayılı Kanunda gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek olan memurlar ise şöyledir:

-Tabip raporuyla gerek görülmesi halinde, hamile memura hamileliğinin 24 üncü haftasından önceki dönem içinde gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez.

-Hamile memura, hamileliğinin 24 üncü haftasından itibaren gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez.

Doğum yapan memura, doğum tarihinden itibaren ve çocuğun yaşıyor olup olmadığına bakılmaksızın, 2 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez.

 

Engelli memura, kendisi istemedikçe gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Engelli Aile Ferdi Bulunan Memurun Gece Nöbeti Veya Gece Vardiyası Görevi Verilir Mi?

657 sayılı Kanun, gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilmeyecek memurlar arasında, engelli aile ferdi bulunan memurları saymamıştır.Ancak 30 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2 sayılı ve “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu Başbakanlık Genelgesinde; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” yazısı yayınlanarak söz konusu Genelge hükmüne istinaden bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyi bulunan memura, usulüne uygun şekilde alınmış ve geçerli devam eden özürlü sağlık kurulu raporunun bulunması durumunda gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.