Memur Haber Maas Bloğu

Gerçek Dışı Beyanname Verenlere Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir?

Gerçek Dışı Beyanname Verenlere Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir?

0

-Hilafi hakikat beyanname verenler;

Harcırah tutarını artıracak  şekilde-maddi hatalar hariç hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, yetkili  heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şekline göre kademe ilerlemesinin durdurulması veya memuriyetten çıkarma cezalarından herhangi biri verilir ve bu  gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer  kurumlarca da genel hükümlere göre tahsil olunur.

Suçlu hakkında idarece alınmış düzenleyici kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat  icra olunur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.