Memur Haber Maas Bloğu

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI EN FAZLA NE KADAR SÜREDİR?

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI EN FAZLA NE KADAR SÜREDİR?

0

 

Görevden uzaklaştırma diğer adıyla işten el çektirme memurun memuriyetle olan ilişiğini kesmemekte ve geçici bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin sürelerle ilgili sınırlamaları belirlemektedir.Yapılan özel yasal düzenlemelerle bu sürelere farklı sınırlamalar da getirilebilmektedir.

657 sayılı Kanunda belirtilen görevden uzaklaştırma süreleri ise şöyledir;

-Görevden uzaklaştırma tedbirinin bir disiplin soruşturması nedeniyle alınmış olması durumunda,  görevden uzaklaştırma tedbiri en çok 3 ay sürer. Bu sürenin bitimine kadar karar verilmez ise memur görevine geri döner.

-Görevden uzaklaştırma tedbirinin bir ceza soruşturması nedeniyle alınmış olması durumunda, memurun durumu her 2 ayda bir ilgili amir tarafından incelenir ve göreve dönüp dönmeyeceği konusunda karar (bu kararlar yazılı olarak ilgili memura da bildirilir) verilir. Bu hallerde, ceza soruşturmasının işleyiş sürecine göre görevden uzakta kalınan süre değişebilmektedir.

-Hakkında soruşturma açılmadan memur görevinden uzaklaştırılmış ise görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturma başlanması gerekmektedir.

Hakkında yürütülen soruşturma veya yargılama neticesinde Devlet Memurları hakkında;

-kamu görevinden çıkarma kararı verilmesine gerek görülmeyen durumlarda,

memurluktan çıkarma cezası dışında bir disiplin cezası alanlar,

-yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilen durumlarda,

-hüküm verilmeden önce, hakkındaki kovuşturma genel affa uğrayan memur,

-görevine ve memuriyetine ilişkin olsun veya olmasın, memurluğa engel olmayan bir ceza alıp bu cezası ertelenen

memurlara ilişkin görevden uzaklaştırma tedbiri, ilgili amirler tarafından kaldırılarak memurun görevine dönmesi sağlanır.

Soruşturma konusunun memuriyet hizmetinin devamına engel olmadığının ilgili amirler tarafından değerlendirildiği hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri her zaman kaldırılabilir.

Öte yandan, OHAL uygulamaları kapsamında çıkarılan 669 sayılı KHK, 15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan memurlar hakkında, OHAL süresince soruşturma açma süresine (10 günlük süreye) uyulmayacağını hükme bağlamıştır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.