Memur Haber Maas Bloğu

Harcırah Alabilmek İçin Bir Başvuru Süreri Öngörülmüş müdür?

Harcırah Alabilmek İçin Bir Başvuru Süreri Öngörülmüş müdür?

0

Harcırah alabilmek için başvuru süresi

 

1- Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara görevlerinden ayrıldıkları,

2- Görevden uzaklaştırılmak suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan yargılamanın kaldırılması kararı alan veya beraat edenler ya da haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat edenlere bu Kanuna göre müstahak oldukları harcırah verilir.

 

Kanunda, bu durumlar dışında harcırah alabilmek için herhangi bir süre öngörülmemiştir.

Bununla birlikte, 5018 sayılı Kanuna göre; ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak 5 (beş) yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın,

Yazılı talep edilmediğinden veya Belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.