Memur Haber Maas Bloğu

HİTAP HİZMET TAKİP PROGRAMI

HİTAP HİZMET TAKİP PROGRAMI

0

 

Bu yazımız da  Tüm kurumların Personel-Sicil Birimleri HİTAP çalışmalarına nasıl veri girişi yapılacağı konu edilmiştir.      

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 23/05/2016 tarihli duyurusunda özetle;

‘’ 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (h) fıkrası gerekse 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 11 inci bendi uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak olan personelinizin bilgilerinin yazışma yapılmaksızın elektronik ortamda gönderilebilmesi için Kurumumuz portalının E-SGK başlığı altında bulunan “Diğer Uygulamalar” bölümünde yer alan Hizmet Takip Programına (HİTAP) ( https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/) entergre işlemi yapılmış olup, bu programın giriş sayfasına “Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit
Belgesi Bildirimi” adı altında yeni bir başlık açılmış ve bu başlık altına “FİİLİ HİZMET SÜRESİ
ZAMMI TESPİT BELGESİ (1)” ile “FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGESİ (2)” olmak
üzere iki ayrı belge eklenmiştir.

Buna göre, fiili hizmet süresi zammı verilen sigortalıların ne kadar süreyle bu haktan
yararlandırılacağının emekli olmadan önce tespiti veya çalışması devam eden sigortalıların
durumunun Kurumumuzca da incelenerek mutabakat sağlanmasının istenildiği hallerde
durumlarına göre 1/6/2016 tarihinden itibaren;

1- 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 11 inci bendine göre Kurumlarınca
fiili hizmet süresi zammı verilmesi uygun görülen ve 2008 yılı Ekim ayı başından sonra bu
madde kapsamında görev yapanlar için “FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGESİ (1)”

2- 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesinin (h) fıkrasına göre fiili hizmet süresi zammı
verilmesi uygun görülen ve 2008 yılı ekim ayı başından önce bu madde kapsamında görev
yapanlar için “FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGESİ (2)”

Daha önce Kurumlara verilen 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılmak ve emeklilik için
gerekli hizmet yılını tamamlamış olan personele öncelik verilmek suretiyle eksiksiz ve doğru
olarak doldurularak elektronik ortamda Kurumumuza gönderilecek olup, ayrıca kağıt
ortamında gönderilmesine gerek yoktur.’’
 denmektedir.

T.K.H.K. İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı’nın 27/05/2016 tarih ve 56341378-903.99-E.14084 sayılı yazılarında özetle;

‘’ Hizmet Süresi Zammı Tespit Bildirimi Kullanım Kılavuzu, Kurumumuzun www.tkhk.gov.tr/DB/26
internet adresinde de yayınlanmıştır.
Buna göre 01/06/2016 tarihinden itibaren Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Bildirimi
Kullanım Kılavuzu’ndan yararlanılarak ve anlaşılmayan hususların duyuruda bulunan iletişim bilgileri
ile irtibata geçilerek Birliğinize bağlı sağlık tesislerinde kullanılan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile giriş
yapılmak suretiyle Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgelerinin eksiksiz ve doğru olarak
doldurulmasını müteakiben elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda;
1-Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinde görev yapan ve emeklilik için gerekli hizmet yılını
doldurmuş (kadın 20, erkek 25 hizmet yılı) personele talebi olup olmadığına bakılmaksızın öncelik
verilmesi,
2- Yoğun bilgi girişi olacağından bu aşamada malulen emeklilik talepleri hariç olmak üzere
hizmet yılı 10 yıldan az olan personelin tespit belgelerinin gönderilmemesi,
3-Personelin şu anda görev yaptığı sağlık tesisi dışında başka sağlık tesisinde de (Başka kurum,
üniversite vb. dahil) çalışmaları var ise, bu çalışmalarına ilişkin veri girişlerinin sağlanarak halen görev
yaptığı sağlık tesisinin bağlı olduğu Genel Sekreterlik tarafından koordine edilmesi ve bilgilerin
elektronik ortama gönderilme işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip koordine eden Genel Sekreterlik
tarafından Kurumumuza bildirilmesi,
4-İcmal bordroları ve ödeme dekontları ihtiyaç duyulması halinde Kurumumuz tarafından
fiziksel ortamda isteneceğinden bu belgelerin talep edilmeden gönderilmemesi ve Genel Sekreterlikler
arası yazışmalarda bu belgelerin talep edilmemesi,
5- Personelin mağduriyetine ve gereksiz yazışmalara sebebiyet verilmemesi için Fiili Hizmet
Süresi Zammı Tespit Belgelerinin eksiksiz doldurulması ve tespit belgelerinin fiziksel ortamda
gönderilmemesi,
6- Bundan sonraki dönemlere ilişkin Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgelerinin bir sonraki
yılın ocak ayında (Örnek: 2016 yılı için 2017 yılı ocak ayı) düzenli olarak elektronik ortama
gönderilmesi,
7-Emeklilik, nakil, istifa gibi nedenlerle yıl içerisinde sağlık tesisinden ayrılan personelin ise
ayrıldığı tarihe kadar olan çalışmalarına esas Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgelerinin elektronik
ortamda gönderilmesi ve Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir
.’’
denmektedir.

HİTAP

Fiili hizmet süresi zammı tespit belgelerinin sağlık tesisleri tarafından HİTAP ‘a girilmesi gerekmektedir. Daha önce sağlık tesislerine verilen 3 nolu şifrelerle giriş yapılacaktır. Bu şu anlama gelmemektedir.3 nolu şifre kimin adına alındıysa HİTAP’a girişi o kişi yapacak.Bazı sağlık tesislerinde 3 nolu şifre başhekim,başhekim yardımcısı,idari ve mali işler müdürü veya yardımcısı adına alınmış olabilir.HİTAP’a veri girişi İnsan Kaynakları(Personel)Birimleri tarafından yapılması daha uygun olacaktır.

Çünkü personel birimi tarafından kişinin ne zaman göreve başladığı-ayrıldığı,rapor alıp-almadığı,doğum iznine gidip-gitmediği vs. takip edilebilir.Fiili hizmet süresi zammı tespit belgelerinin HİTAP’a girişindeki en önemli husus; 2008 yılı öncesindeki fiili hizmet süresinin tespitidir.2008 yılından sonra elektronik ortamda ‘’ Fiili Hizmet Süresi Zammı Bildirgesi ‘’ verildiği için genelde sıkıntı bulunmamaktadır.Şu hususu belirtmekte fayda var;Fiili Hizmet süresi zammı bordrosunu hesaplamak ve bildirgesini vermek başka bir iş, fiili hizmet süresi zammı tespit belgelerinin HİTAP’a girilmesi farklı bir iştir.Çoğu sağlık tesisi idarecisi bu hususları karıştırmaktadır.

Fiili Hizmet Süresinin Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar:

*Başlayış ve ayrılış tarihleri ayın 15’i olarak alınacaktır.

*01/10/2008 tarihinden önceki çalışmalar için Form 2 doldurulacaktır.

*01/10/2008 tarihinden sonraki çalışmalar için Form 1 doldurulacaktır.

Örnek:

Sağlık Memuru 08/03/1995 yılından beri Röntgen Biriminde çalışıyor.Bu kişi için;

15/03/1995 – 14/10/2008 tarihleri arasındaki çalışmaları için Form 2 doldurulacaktır.15/10/2008 tarihinden sonraki çalışmalar için ise Form 1 doldurulacaktır.

Özetle;5510 öncesi personel için Form 2 ve Form 1 doldurulacaktır.5510 sonrası personel için ise sadece Form 1 doldurulacaktır.

*Form 2 için görev bitiş tarihi 14/10/2008 tarihi yazılacaktır.

*Form 1 için görev başlayış tarihi 15/10/2008 tarihi yazılacaktır.

*14/10/2008 tarihinden önceki çalışmalar toplu ve gün olarak HİTAP’ a girilecektir.

*15/10/2008 tarihinden sonraki çalışmalar yıl yıl ve saat olarak sisteme girilecektir.

*14/10/2008 tarihinden önceki çalışmalar için her aya 7,5 gün ve her tam yıla 90 günden fazla eklenmemelidir.

*15/10/2008 tarihinden sonraki çalışmalar için her aya 147 saat ve her tam yıla 1820 saat den fazla eklenmemelidir.

-2008 yılı Ekim-Kasım-Aralık Dönemi için=480 saat

-2009 yılı için =1.300 saat

-2010 yılı için=1.800 saat

-2011 yılı ve sonrası için 1.820 saat den fazla girilmemelidir.

Örnek:

-Sağlık Memuru 13/02/2001 tarihinde Röntgen Biriminde çalışmaya başlamış ve 23/11/2016 tarihinde ayrılmıştır.Çalışma süreleri HİTAP’ nasıl girilecektir.

-Öncelikle kişinin fiili hizmet süresi zammına ait bordrosu elimizde mevcut ise oradaki verilere göre HİTAP’a giriş yapılır.Elimizde bordro mevcut değilse şöyle yapılabilir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.