Memur Haber Maas Bloğu

KADRO İHDASI NASIL YAPILIR

KADRO İHDASI NASIL YAPILIR

0

Boş kadrolar sınıf, unvan ve derece bazında tasniflenerek İKYS‘ye işlenir

Vize işlemlerinin başlatılması için İKYS den ihdas onay çıktıları alınır

Kadro ihdasına dair kadro cetvelleri Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın onayına sunulur

Onaylanan kadro cetvelleri genel sekreterliklere saymanlıklara iletilmek üzere yazı ekinde gönderilir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.