Memur Haber Maas Bloğu

KADROYA GEÇEN MEMUR 5 YIL İÇİNDE EŞ DURUMU NEDENİYLE NAKİL İSTEYEBİLİR Mİ?

KADROYA GEÇEN MEMUR 5 YIL İÇİNDE EŞ DURUMU NEDENİYLE NAKİL İSTEYEBİLİR Mİ?

0

 

02/08/2013 tarihinde yürürlüğe konulan 6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici 41. maddede konuyla ilgili olarak”; “Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Ancak soruda bahsedilen kurumlar arası nakil prosedürü ise 657 sayılı Kanunun 74. maddesinde yer alan “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” hükmüdür.

Söz konusu olan aile birliği (eş durumu) mazereti, 657 sayılı Kanunun 72. maddesine göre aynı kurumun farklı yerlerdeki birimleri arasındaki geçişlerde göz önüne alınmaktadır. Bu durumda aile birliği (eş durumu) mazereti, kurumlar arası nakil değil, kurum içi yer değiştirme ataması için 5 yıl nakil yasağı söz konusu değildir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.