Memur Haber Maas Bloğu

KAMU KURUMLARINA AİT LOJMANLARIN GİDERLERİN KARŞILANMASI

KAMU KURUMLARINA AİT LOJMANLARIN GİDERLERİN KARŞILANMASI

0

 

Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre; özel tahsisli, görev tahsisli, hizmet tahsisli ve sıra tahsisli olarak gruplandırılmış olan kamu konutlarının işletme, bakım ve onarım giderlerinin hangilerini kimin karşılayacağı da konut gruplarına göre farklılık göstermektedir.

Kamu lojmanları(konutları) sıra tahsisli konut, özel tahsisli konut, görev tahsisli konut ve hizmet tahsisli konut şeklinde dört gruba ayrılmaktadır.Bu dört grup usul ve esaslara göre şöyle belirlenmiştir.

-Sıra tahsisli konut: Personelin hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile bireylerinin sayısı, aile bireylerinin gelir durumu, konuttan yararlanmak için beklediği süre, eşinin çalıştığı kurum gibi hususlar dikkate alınarak yapılan puanlamaya göre tahsis edilen konutlardır.

-Özel tahsisli konut:Yönetmelikle belirlenen temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.

-Görev tahsisli konut: Yönetmelikle belirlenen bazı makam ve rütbe sahiplerine (görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği eşyalı yada eşyasız tahsis edilen konutlardır.

-Hizmet tahsisli konut: Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

KURUMLAR TARAFINDAN KARŞILANAN LOJMAN BEDELLERİ;

1-Sıra tahsisli, hizmet tahsisli ve eşyalı olmayan görev tahsisli konutlarda;

  -Konutların temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri karşılamaktadır.

Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri karşılanmaktadır.

Beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri karşılanır.

Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri

ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından karşılanır.

2-Eşyalı görev tahsisli konutlarda;

Konutların temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri karşılanır.

Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri karşılanır.

Beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri karşılanır.

Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri karşılanır.

Konutun demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı karşılanır.

Konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun 120 metrekaresine isabet eden kısmından fazlası karşılanmaktadır.

3-Özel tahsisli konutlarda;

-Konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri karşılanır.

-Konutun demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı karşılanır.

-Konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri karşılanır.

Lojmanlarda oturanlar kurumlardan izin almadan onarım yaparlarsa onarım giderleri kurum tarafından karşılanmaz.

LOJMANLARDA OTURANLAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN GİDERLER;

-Kalorifersiz konutlar ile Kat Mülkiyeti Kanununa tabi kaloriferli konutların ısınma giderleri,

– kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri  ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri lojmanda oturanlar tarafından karşılanır.

-Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderleri,

-Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderleri,

-Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan konutları hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların, Kamu Konutları Kanunu uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunlu olan yakıt miktarının, konutlarının gereğinden fazla yakılmasından dolayı aşılması durumunda, fazladan ihtiyaç duyulan yakıt giderleri lojmanlarda oturanlar tarafından karşılanır.

memur haber

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.