Memur Haber Maas Bloğu

Kamu Yönetimi Tanıtımı ve Dersler

Kamu Yönetimi Tanıtımı ve Dersler

0

Kamu Yönetimi Tanıtımı ve Dersler

Üniversite sınavına hazırlanan ve Kamu Yönetimi bölümünü seçecek adaylara meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri topladık. İşte Kamu Yönetimi Bölümü – Mesleği hakkında bilgiler: Kamu Yönetimi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi    Kamu Yönetimi, Devlet teşkilatının kademelerinde idari görev alacak, sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinden sorumlu, siyasal, hukuki ve sosyal bilimler formasyonuna sahip elemanlar yetiştiren ve bu konularda araştırma yapılan bir bölümdür.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, nitelikli insan ve yurttaşı her türlü değerin kaynağı olarak görür; bu çerçevede hem kamu hem de özel sektörde ülkemizin siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamında etkin rol ve görev üstlenecek üst düzey yöneticiler, bürokratlar ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlar. Çalışma Alanları:   Çalıştıkları kurumlardaki pozisyonlarına göre ‘kaymakam’, ‘müfettiş’ ve yönetici olarak görev yaparlar. Devlet sektöründe çalışan kamu yöneticisi, hükümet tarafından uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar, yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler; halkın dilek ve şikayetlerini dinler, ilgili yerlere havale eder. Özellikle vali ve kaymakam gibi kamu yöneticileri, bulundukları il veya ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerinden sorumludurlar. Diğer resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışanlar ise, kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak, bu konuda diğer personeli denetlemek gibi görevlerde bulunurlar.    Kamu Yönetimi mezunları, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler. Devlet kademesinde iş imkânı sınırlıdır ve çeşitli sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Özel sektörde ise farklı yönetim kademelerinde görev alabilirler.    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları, kamu ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler.   Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:   Mezun sayısının çok olması piyasada bu alanda yetişmiş elemana olan ihtiyacı azaltmıştır. Ancak her alanda olduğu gibi bu alanda da iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç olacaktır. Mesleğin gerektirdiği özellikler: Sosyal Bilimlere ilgi duyması Başkalarını etkileyebilmesi, düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilmesi İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi Planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması Yeniliklere açık olması, yaratıcı olması Seyahat etmekten hoşlanması gerekir.

1. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​T ​U ​AKTS
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 3 0 4,00
İŞL107U GENEL İŞLETME 3 0 5,00
MAT103U GENEL MATEMATİK 3 0 4,00
MUH103U GENEL MUHASEBE I 3 0 5,00
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 0 4,00
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 3 0 5,00
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3,00

2. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​T ​U ​AKTS
HUK110U BORÇLAR HUKUKU 3 0 4,00
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 3 0 4,00
MUH104U GENEL MUHASEBE II 3 0 5,00
TAR116U GENEL UYGARLIK TARİHİ 3 0 4,00
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 3 0 5,00
TAR118U SİYASİ TARİH 3 0 5,00
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 3 0 3,00

3. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​T ​U ​AKTS
HUK209U ANAYASA HUKUKU 3 0 5,00
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 3 0 3,00
İST203U İSTATİSTİK 3 0 4,00
MLY203U KAMU MALİYESİ 3 0 5,00
SİY201U SİYASET BİLİMİ 3 0 4,00
SOS207U SİYASET SOSYOLOJİSİ 3 0 4,00
KYT201U YÖNETİM BİLİMİ I 3 0 5,00

4. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​T ​U ​AKTS
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 3 0 3,00
HUK210U İDARE HUKUKU 3 0 5,00
İŞL202U KAMU YÖNETİMİ 3 0 5,00
TAR222U SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 3 0 4,00
HUK208U TİCARET HUKUKU 3 0 4,00
YYT202U YEREL YÖNETİMLER 3 0 4,00
KYT202U YÖNETİM BİLİMİ II 3 0 5,00

5. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​T ​U ​AKTS
ALM301U ALMANCA I 3 0 3,00
MLY301U DEVLET BÜTÇESİ 3 0 5,00
FRA301U FRANSIZCA I 3 0 3,00
HİT102U HALKLA İLİŞKİLER 3 0 4,00
İNG301U İNGİLİZCE I 3 0 3,00
HUK303U KAMU PERSONEL HUKUKU 3 0 5,00
KYT301U KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI 3 0 4,00
ARY101U SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 4,00
ÇEK101U SOSYAL POLİTİKA 3 0 5,00

6. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​T ​U ​AKTS
ALM302U ALMANCA II 3 0 3,00
ÇEK308U ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3 0 5,00
FRA302U FRANSIZCA II 3 0 3,00
İNG302U İNGİLİZCE II 3 0 3,00
ADL106U İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 3 0 4,00
MLY302U MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 3 0 5,00
SOS110U ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 5,00
SİY102U TÜRK SİYASAL HAYATI 3 0 4,00
ULİ302U ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 3 0 4,00

7. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​T ​U ​AKTS
ALM401U ALMANCA III 3 0 3,00
KYT401U ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI 3 0 5,00
FRA401U FRANSIZCA III 3 0 3,00
İNG401U İNGİLİZCE III 3 0 3,00
MLY403U MALİYE POLİTİKASI I 3 0 5,00
TÜR201U TÜRK DİLİ I 3 0 3,00
HUK403U TÜRK İDARE TARİHİ 3 0 5,00
MLY201U TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3 0 5,00
SOS319U TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI 3 0 4,00

8. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​T ​U ​AKTS
ALM402U ALMANCA IV 3 0 3,00
İKT406U AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 3 0 4,00
FRA402U FRANSIZCA IV 3 0 3,00
İNG402U İNGİLİZCE IV 3 0 3,00
İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 5,00
KYT402U KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3 0 5,00
MLY404U MALİYE POLİTİKASI II 3 0 5,00
TÜR202U TÜRK DİLİ II 3 0 3,00
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 0 5,00

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.