Memur Haber Maas Bloğu

KIST MAAŞ HESAPLAMALARI NASIL OLUR?

KIST MAAŞ HESAPLAMALARI NASIL OLUR?

0

 

Kıst maaş memuriyete ilk defa veya yeniden atanma suretiyle ya da aylıksız izin dönüşünde ayın 15’inden sonra göreve başlayanlara, izleyen ayın 15’ine kadar olan çalışmaları karşılığında  ödenen maaşa denmektedir.

Emekli Sandığına tabi olarak 1 Ekim 2008 tarihinden önce memuriyete başlamış olan memurlar ile  1 Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete başlayanlar bakımından kıst maaş hesaplamalarında farklı usul uygulanmaktadır.

Memuriyete 1 Ekim 2008 Öncesi Başlayanların Kıst Maaşı

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olan Devlet memurlarının kıst maaş hesabı şu şekilde yapılır:

Brüt kıst maaş:

a)Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, tazminat (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil), yan ödeme ve ek ödemelerin aylık tutarları toplanır.

b)Bulunan toplam ilgili ay veya ayların gün sayılarına bölünür.

c)Çıkan sonuç memurun ilgili ayda çalıştığı gün (izin ve tatiller dahil) sayıları ile çarpılmak suretiyle brüt kıst maaş tutarı bulunur.

Kıst Maaş Kesintileri:

a-)Gelir vergisi: Brüt kıst maaş tutarının (gelir vergisine tabi olmayan tazminat unsurları düşülmek suretiyle) tutarının %15’i gelir vergisi kesintisi olarak (vergi dilimi farklı ise ilgili oranda) hesaplanır.

 b-)Damga vergisi: Brüt kıst maaş tutarının, binde 759’u damga vergisi kesintisi olarak hesaplanır.

Net  Kıst Maaş Hesabı:

Hesaplamalar sonucunda çıkan brüt kıst maaş tutarından gelir vergisi ve damga vergisi kesinti tutarları düşürülür, böylece memura o ay için ödenecek kıst maaşın net miktarına ulaşılmış olur.

Memuriyete 1 Ekim 2008 Sonrası Başlayanların Kıst Maaş Hesabı

-Brüt kıst maaş hesabı:

a-)Aynı 2008 öncesi memuriyete başlayanların brüt hesaplamalarında olduğu gibi gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, tazminat (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil), yan ödeme ve ek ödemelerin aylık tutarları toplanır.

b-)Bulunan toplam, ilgili ay veya ayların gün sayılarına bölünür.

c-)Bulunan miktar/miktarlar, memurun ilgili ayda çalıştığı gün (izin ve tatiller dahil) sayıları ile çarpılmak suretiyle brüt kıst maaş tutarına ulaşılır.

-Kıst Maaş Kesintileri:

a-) SGK Primi: Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı ve tazminatların (aylıkla birlikte ödenen ek ve diğer tazminatlar hariç, makam ve temsil/görev tazminatı dahil) aylık tutarı toplamı 30’a bölünür ve bulunan tutar memurun izleyen aybaşına kadar çalışacağı gün sayısı ile çarpılır.  Bu tutarın %14’ü SGK primi kişi kesintisi olarak hesaplanır.

b-)Gelir vergisi: Brüt kıst maaş (gelir vergisine tabi olmayan tazminatlar dahil edilmeden) tutarından SGK primi olarak hesaplanan tutar düşüldükten sonra bulunan tutarın %15’i gelir vergisi kesintisi olarak (vergi dilimi farklı ise ilgili oranda) hesaplanır.

c-)Damga vergisi: Brüt kıst maaş tutarının, binde 759’u damga vergisi kesintisi olarak hesaplanır.

-Net kıst maaş hesaplaması:

Brüt kıst maaş tutarından, SGK primi kesintisi ile gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri tutarı düşülmek suretiyle, memura o ay için ödenecek kıst maaşın net miktarına ulaşılmış olur.

-Kıst Maaş Hesabına Dahil Olmayan Unsurlar İse Şöyledir;

Kıst maaş hesabına eş ve çocuk için yapılan aile yardımı, asgari geçim indirimi,toplu sözleşme sendika ikramiyesi,sendika aidatı, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memuriyete girmiş olanlar için emekli keseneği dahil edilmemektedir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.