Memur Haber Maas Bloğu

LOJMANDA OTURAN KİRACILAR KOMŞULARI TARAFINDAN RAHATSIZ EDİLME DURUMUNDA ŞİKAYET İÇİN NASIL BİR YOL İZLENİR?

LOJMANDA OTURAN KİRACILAR KOMŞULARI TARAFINDAN RAHATSIZ EDİLME DURUMUNDA ŞİKAYET İÇİN NASIL BİR YOL İZLENİR?

0

Memurlara tahsis edilen konutlarla ilgili kiracıların uyması gereken kurallar Kamu Konutları Yönetmeliğinin “Konutlarda Oturanların Uyması Gerekli Esaslar” başlıklı 40 ıncı maddesinde şöyle belirtilmiştir;

a) Konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunamazlar,

b) Yönetici tarafından tesbit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi ile ilgili önlemlere titizlikle uyarlar,

c) Konutların tamamını veya bir bölumünü, başkalarına devredemezler veya kiraya veremezler,

d) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlarda, kendiliklerinden değişiklik yapamazlar,

e) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler.

Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya kiracılar tarafından ilgili kuruma bildirilir. İdarece bir yazı ile uyarılan ilgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tesbit edilmesi halinde konut tahsis kararı iptal edilerek konuttan çıkartılırlar.”

hükümleri bulunmaktadır.

Kanunda belirtilen hükümlere uymayan kişi yada kişililer yukarıda da belirtildiği gibi kamu konutunda huzur ve sükunu bozacak davranışa maruz kalanların lojman yönetimine veya doğrudan çalışılan kuruma başvurmaları gerekmekte.Yapılan başvuru sonrası huzur ve sükunu bozucu davranışlarda bulunanlar, İdarece bir kez yazılı olarak uyarılır.Ancak uyarıya rağmen aynı davranışta ısrarın tutanakla tespit edildiği halde konut tahsis kararı iptal edilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.