Memur Haber Maas Bloğu

MEMUR EMEKLİLİK İÇİN VERDİĞİ DİLEKÇEDE BELİRTİLEN TARİHTEN ÖNCE EMEKLİ OLMAKTAN VAZGEÇEBİLİR Mİ?

MEMUR EMEKLİLİK İÇİN VERDİĞİ DİLEKÇEDE BELİRTİLEN TARİHTEN ÖNCE EMEKLİ OLMAKTAN VAZGEÇEBİLİR Mİ?

0

 

Mevzuattaki düzenlemelere göre, memurun ileri bir belirterek emeklilik dilekçesi verdiği durumlarda, memur verdiği emeklilik dilekçesinde belirtilen emeklilik tarihinden önce emekli olmaktan vazgeçebilir.

Devlet memurlarının emeklilik haklarıyla ilgili düzenleme 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer almaktadır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan hükümlere göre;

Memurların sigortalılık süresinin; sigortalılığın başlangıç tarihi ile yetkili makamdan emekliye sevk onayı alınarak görevi ile ilişiğinin kesildiği ayın son günüdür.

-Devlet memurlarından yaşlılık aylığına hak kazananlara, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanmaktadır.

-Devlet memurlarının yaşlılık, malûllük veya vazife malûllüğü işlemlerinin, istek üzerine veya yaş haddi, malûllük veya vazife malûllüğü hallerinde kamu idaresinin en yüksek amirinin onayı ile tekemmül etmektedir.

-Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere, yetkili makamın emekliye sevk onayının, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemeyeceği ve en geç bir aylık süre sonunda ilişikleri kesilir.

Devlet memurları aşağıda ki hükümler çerçevesinde emeklilik hakkı kazanırlar;

-Yaşlılık aylığına hak kazanan memura, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli aylığı bağlanır.

-Aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, emekli olmak memurun isteğine bağlıdır.

-Emeklilik başvurusunda bulunan memurun emeklilik işlemleri, görev yaptığı kurumun en yüksek amirinin onay tarihinde tamamlanır.

-Emeklilik başvurusunda bulunan memurun kurumlu ile ilişiğinin kesileceği en erken tarih, dilekçesinde belirttiği tarih olur.

-Memurun dilekçesinde belirttiği emeklilik tarihi öncesindeki bir tarihi kapsayacak şekilde emeklilik onayı alınmaz.

-Memurun talebinde belirttiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde, emeklilik onay işlemi tamamlanır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.