Memur Haber Maas Bloğu

Memur yılık izne ayrıldıktan sonra, iznini memuriyet mahalli dışında geçirirken göreve çağrılırsa ve memurda iznini yarıda kesip, eşi ve çocuklarını alarak memuriyet mahalline geri dönerse harcırah alabilir mi? Alırsa ne alab

Memur yılık izne ayrıldıktan sonra, iznini memuriyet mahalli dışında geçirirken göreve çağrılırsa ve memurda iznini yarıda kesip, eşi ve çocuklarını alarak memuriyet mahalline geri dönerse harcırah alabilir mi? Alırsa ne alab

0

q Senelik izinlerini memuriyet mahalleri dışında geçirmekte olanlardan, asli memuriyet mahallerine çağrılıp verilen görevi yaptıktan sonra geri kalan izinlerini geçirmek üzere tekrar izinlerini kullanmakta oldukları mahallerde avdet (dönüş, geri gelme) edenlere, asli vazife mahalline geliş ve iznin kullanıldığı yere dönüş için yol masrafı ile yolda geçen günlere ait yevmiyelerinin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. (SGKK-07/12/1962-2806/1)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.