Memur Haber Maas Bloğu

MEMURLARDA TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ VE SENDİKA KESİNTİSİ

MEMURLARDA TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ VE SENDİKA KESİNTİSİ

0

 

3 aylık üyelik ödenti tutarının memurun ,aynı döneme ilişkin toplu sözleşme ikramiyesinin net tutarından fazla olduğu durumlarda kamu görevlisinin cebinden fazladan para çıkmaktadır.Ancak bu durumun farklı olduğu durumlarda ise ikramiyenin bir kısmı kamu görevlisinin cebinde kalmaktadır.

Toplu Sözleşme İkramiyesinin Miktarının Hesaplanması

Kamu görevlilerinden sendikalarına üye olup üyelik ödentisi ödeyenlere, her üç ayda bir toplu sözleşme ikramiyesi miktarı içinde bulunulan dönemde geçerli olan aylık katsayı ile 750 gösterge rakamının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.Bulunan rakamdan brüt ikramiye miktarından damga vergisi kesilmektedir.

Sendika Aidatı

Sendika üyesi kamu görevlilerinin maaşlarından, üyesi oldukları sendikalara ödenmek üzere her ay kesilen sendika aidatının (üyelik ödentisi) ne kadar olacağı, üye olunan ilgili sendikanın tüzüğünde belirtilmekle birlikte, ödentinin bir aylık tutarı; 15 inci derecenin 1 inci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt ücretinin binde dördünden (%0,4) az ve otuzda birinden (1/30) çok olamamaktadır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.