Memur Haber Maas Bloğu

MEMURLARIN KULLANDIĞI YILLIK İZİNLERDEN HANGİLERİ HİZMET SÜRESİNE DAHİL EDİLİR?

MEMURLARIN KULLANDIĞI YILLIK İZİNLERDEN HANGİLERİ HİZMET SÜRESİNE DAHİL EDİLİR?

0

 

657 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şartlarla çeşitli izin haklarına sahip olan memurların kullandıkları izin sürelerinden bazıları yıllık izin sürelerinin hesabında esas alınan hizmetlerine dahil edilmekte bazıları ise hizmet sürelerini etkilememektedir.

Devlet Memurlarında Yıllık İzin Süresi

Yıllık izin süresi hesabında esas alınan hizmet süresi belirlenirken, memuriyette geçirilen sürelerin yanı sıra memuriyet dışında geçirilmiş bazı süreler de hizmet süresi hesabına dahil edilmektedir.

657 sayılı Kanunda memurların hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olan memurlara 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olan memurlara ise 30 gün süreyle yıllık izin kullanabilme hakkı tanımıştır.

Yıllık İzin Süresi Hesabına Dahil Hizmet Süreleri

Devlet Memurları Kanununda hangi sürelerin yıllık izin süresine esas hizmet süresinden sayılacağı hususunda hüküm yer almamaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşler ve çıkarılan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yoluyla uygulamada konuya açıklık getirilmeye çalışılmaktadır.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarında hangi statüde olursa olsun geçirilen sürelerin tamamı ile memurların kazanılmış hak aylığında dikkate alınan süreler, memurların yıllık izin süresi hesabına esas hizmet süresine dahil edilmektedir.

Kullanılan Çeşitli İzin Sürelerinin Yıllık İzin Süresine Etkisi Devlet memurları yıllık izin hakkının yanı sıra; mazeret izni, hastalık izni, refakat (ücretli) izni, sağlık izni, süt izni ve aylıksız izin gibi çeşitli izinler de kullanmaktadırlar.

Memurların yıllık izin süreleri hesaplanırken esas alınan hizmet süresine, ilgili memurun kullanmış olduğu izin sürelerinden bazıları dahil edilmekte ve bazıları ise dikkate alınmamaktadır.

Memurlarda esas hizmet süresine dahil edilen yıllık izin süresi; yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, ücretli refakat izni, askerlik nedeniyle aylıksız izin, sağlık izni ve süt izni sürelerinin tamamı.

Esas hizmet süresini etkilemeyen izin süreleri; Memurun çeşitli sebeplerle kullandığı aylıksız izin süreleri (aylıksız izinli olarak askerlikte geçirilen süreler hariç)

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.