Memur Haber Maas Bloğu

MEMURLARIN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA Kİ KADROLARA ATANMALARI

MEMURLARIN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA Kİ KADROLARA ATANMALARI

0

MEMURLARIN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA Kİ KADROLARA ATANMALARI

 

Devlet memuriyetine girenlerin kadro unvanları memuriyet süresi içerisinde değişebilmektedir.Memurların unvanlarında ki bazı değişiklikler “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” uyarınca gerçekleşmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların ilk defa atama hali hariç en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolarına, unvan değişikliği sınavı sonucuna göre atama yapılmaktadır.Ancak Devlet memurlarının kurumlarının özel yönetmeliklerinde “unvan değişikliği” kapsamında yer alan kadrolara atanabilmeleri ise bazı aşamaların geçilmesiyle mümkün olmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları unvan değişikliği yoluyla atama yapacakları kadrolar için yapacakları yazılı sınavdan önce ki duyuruda aranan genel ve özel nitelikleri taşıyan memurlar, duyurulan kadrolardan başvuru şartlarını taşıdıklarından birisine başvurabilirler.

Sınavlara aylıksız izinde olan memurlar dahil başvuru şartlarını taşıyan memurlar başvurabilir.

Unvan değişikliği sınavlarına, sadece kurumun kendi personeli ve bu sınavlara başvuracaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Aday memurların unvan değişikliği sınavına girmesiyle ilgili olarak genel Yönetmelikte herhangi bir kısıtlayıcı hüküm yer almamaktadır.

Unvan Değişikliği İçin Yazılı Sınav

Unvan değişikliği yapacak olan personel önce yazılı sınava girer. Yazılı sınavda sorularının hangi konulardan olacağı, konu başlıkları belirtilmek suretiyle sınava ilişkin duyuruda belirtilir.Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak gerekir.

Yazılı sınavlar, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

Unvan Değişikliği İçin Sözlü Sınav

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı arasına girenler sözlü sınava alınır ve adayla aynı puana sahip personelin tamamı sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

Yazılı Ve Sözlü Sınav Sonucunda Atamalar

Adayın atanmasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunan başarı puanı esas alınarak yapılır.Başarı puanı eşit olan adaylar arasında hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

Unvan Değişikliği İçin Yedek Listenin Belirlenmesi

Unvan değişikliği için yapılan sınavlarda başarılı olmalarına rağmen, ilan sayı nedeniyle ataması yapılamayan personelden, en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde yedek olarak belirlenebilir.

Unvan değişikliği için belirtilen kadrolarda boşalma olması hainde,  sınava ilişkin başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde (yeniden sınav açılması durumunda ise sınav duyuru tarihine kadar) yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Sınavsız Unvan Değişikliği

Bazı hallerde unvan değişikliği sınavına girmeden unvan değiştirilmesi de mümkündür.

Örneğin; Doktora öğrenimini bitirmiş olan Devlet memurları ve daha önce bulunulmuş unvanlara da unvan değişikliği sınavına girmeden memurların atanmaları mümkündür.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.