Memur Haber Maas Bloğu

MEMURLUĞA GEÇMEDEN ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN SÜRELERİN KADEME İLERLEMESİNDE UYGULANMASI

MEMURLUĞA GEÇMEDEN ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN SÜRELERİN KADEME İLERLEMESİNDE UYGULANMASI

0

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C-1 maddesinde konuyla ilgili olarak, “Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır. Ancak bu durum 8 yıl içinde disiplin cezası almamış memurlar için geçerli.

657 sayılı Kanunun 64. maddesinde konuyla ilgili “Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

64. maddedeki “son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamak” ifadesinin, hakkında 657 sayılı Kanuna göre disiplin cezası uygulanabilecek bir görevde bulunanlardan belirtilen süre içinde disiplin cezası almayanları kapsadığı belirtilebilir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.