Memur Haber Maas Bloğu

MEZUN OLUNAN LİSEYLE OKUNAN ÖNLİSANS PROGRAMININ ALANLARININ FARKLI OLMASI DURUMUNDA ÖZLÜK HAKLARI

MEZUN OLUNAN LİSEYLE OKUNAN ÖNLİSANS PROGRAMININ ALANLARININ FARKLI OLMASI DURUMUNDA ÖZLÜK HAKLARI

0

MEZUN OLUNAN LİSEYLE OKUNAN ÖNLİSANS PROGRAMININ ALANLARININ FARKLI OLMASI DURUMUNDA ÖZLÜK HAKLARI

 

657 sayılı Kanunun 152. maddesinde memurlara ödenecek zam ve tazminatlar düzenlenmiştir.Her yıl uygulanacak olan zamların ve tazminatların kararnamesi çıkarılır.

2017 yılında uygulanmaya devam edilecek olan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesindeki hükümler  “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” şeklindedir.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (seri no 160) “3- Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır. Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir.” düzenlenmiştir.

Memur “aynı hizmet sınıfında bir kadroya atanmayı sağlamak” şartı ile  bitirdiği üst öğrenimin YÖK tarafından mesleki üst öğrenim olarak değerlendirilmesi halinde üst öğrenime ait zam ve tazminatlardan yararlanabileceği sonucuna varabiliriz.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.