Memur Haber Maas Bloğu

Özürlü Sağlık Raporu ve Özürlü Kimlik Kartı

Özürlü Sağlık Raporu ve Özürlü Kimlik Kartı

0

ÖZÜRLÜLER İÇİN SAĞLIK KURULU RAPORU

Özürlüler Kanunu’na göre; Özürlülerle ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar, tanılamalar uluslararası özürlülük sınıflandırması temel alınarak hazırlanan özürlülük ölçütüne göre yapılır.Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için, kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazı ile birlikte gönderilmek veya raporu verecek olan hastanenin baştabipliğine doğrudan müracaat etmek gerekmektedir. (Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Düzenlemeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarının ve hakem hastanelerin listesine www.ozida.gov.tr ve www.mevzuat.gov.tr adresinden Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde ulaşılabilir.

ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTI

Özürlülerin çeşitli hak ve hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile verilen özürlü kimlik kartını edinmek için dilekçe, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’e göre alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile yerleşim yerinin bulunduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.