Memur Haber Maas Bloğu

RAPOR ALAN MEMURDAN HANGİ KESİNTİLER YAPILIR?

RAPOR ALAN MEMURDAN HANGİ KESİNTİLER YAPILIR?

0

 

Aylıklarını ücret ve tazminat göstergesine göre alanlar dışında kalan devlet memurlarının mali hakları, hastalık izni kullanılan bazı dönemlerde azalmaktadır.

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alan Devlet memurları sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalığa yakalanmaları durumunda

kullandıkları hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri dışında kalan durumlarda  bir takvim yılında kullanılan hastalık izni süreleri toplamı 7 günü aşması durumunda aşan günlere isabet eden zam ve

tazminatlar %25 eksik ödenir.

Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan teknik ve sağlık hizmetler sınıflarına dahil kadrolardaki personele ödenen ek özel hizmet tazminatları, bu personelin hastalık izni kullandığı sürelerde ödenmez. Bu durum görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı

olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri için geçerli değildir.

Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden açık çalışma alanlarında fiilen görev yapanlara ödenen ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı), bu personelin hastalık izni kullandığı sürelerde ödenmez.

Bir görevin vekâleten yürütülmesi nedeniyle asıl görev ile vekâlet edilen görevin zam ve tazminat farkının ödendiği durumlarda, hastalık izni kullandığı için vekâlet görevine ara verenlere ara verdikleri günler için zam ve tazminat farkı ödenmez.

Bir görevin vekâleten yürütülmesi nedeniyle asıl görev ile vekâlet edilen görevin ek ödeme farkının ödendiği durumlarda, hastalık izni kullandığı için vekâlet görevine ara verenlere ara verdikleri günler için ek ödeme farkı ödenmez.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.