Memur Haber Maas Bloğu

SAĞLIK PERSONELİNE TANINAN AYRICALIKLAR

SAĞLIK PERSONELİNE TANINAN AYRICALIKLAR

0

SAĞLIK PERSONELİNE TANINAN AYRICALIKLAR

 

Sağlık personelini kapsayan “sağlık hizmetleri  ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı”nda; Antropolog, Bakteriolog, Biolog, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diş Hekimi, Diş Protez Teknisyeni, Diş Tabibi/Uzman Diş Tabibi, Diyetisyen, Ebe, Eczacı, Fizikoterapist, Fizyoterapist, Hayvan Sağlık Memuru, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Kimyager, Laborant, Odyolog, Pedagog, Perfüzyonist, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Memuru, Sağlık Savaş Memuru, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Sosyal Çalışmacı, Sosyal Hizmetler Uzmanı, Tabip/Uzman Tabip, Tıbbi Teknolog, Uzman (Tab.Uz.Tüz.göre), Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni gibi kadro unvanları yer almaktadır.

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki kadro unvanlarında görev yapan Devlet memurlarına,tanınan ayrıcalıklar ise şöyle:

-İkinci görev aylığından yararlanma

İkinci görev aylığı kendilerine ikinci görev verilen memurlara verilmektedir.İkinci görev verilmesi için boş kadro şartı aranmaktadır.Ancak, sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı görevlerinin ikinci görev olarak yürütülmesinde, aylık ödenmesi için ikinci göreve ait bir kadronun bulunması şartı aranmamaktadır.

-İlave özel hizmet tazminatından yararlanma

En yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km. olan köy ve diğer yerleşim birimlerinde sürekli görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabipler hariç diğer sağlık personeline , unvanlarına ve görev yerlerinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında olup olmama durumuna göre değişen oranlarda ilave özel hizmet tazminatı ödenmesidir.

-Memuriyete İleriden Başlama;

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (hayvan sağlığı dahil), biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınarak memuriyete ileriden başlarlar.

Bu ilave derece ayrıcalığı  bazı teknik unvanları kazanmış olan Devlet memurlarına da tanınmıştır.

– Memuriyet dışı hizmetlerin değerlendirilmesi

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev alan memuriyette bulunmadığı dönemlerde yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapmış olanların, sağlık hizmetleri alanında geçirmiş oldukları hizmet sürelerinin tamamı ile geri kalan sürelerinin 3/4’ü memuriyette geçmiş (en çok 12 yıl)sayılmaktadır.

Benzer ayrıcalık, bazı hizmet sınıflarında veya bazı hizmetlerde görevli Devlet memurlarına da tanınmış olan bir ayrıcalıktır.

-Üst öğrenimi tamamladığında, zam ve tazminatlardan yararlanma

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personel,aynı hizmet sınıfına dahil bir mesleki üst öğrenimi bitirdiğinde kadrosu değişmese bile, bitirdiği üst öğrenimin; kadro göreviyle ilgili olup olmadığına veya kurumunun görev alanıyla ilgili olup olmadığına ya da mevcut mesleki öğreniminin program ve bölüm bazında devamı niteliğinde bir üst öğrenim olup olmadığına bakılmaksızın, bitirdiği üst öğrenim kariyeri için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan yararlanmaktadır.

Bu ilave derece ayrıcalığı  bazı teknik unvanları kazanmış olan Devlet memurlarına da tanınmıştır.

-Ek özel hizmet tazminatından yararlanma

Bakanlar Kurulu Kararı ile kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeline, unvan ve eğitim durumları ile hizmet bölgelerine göre değişen oranlarda ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir.

Bu ilave derece ayrıcalığı  bazı teknik unvanları kazanmış olan Devlet memurlarına da tanınmıştır

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.