Memur Haber Maas Bloğu

SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞANLAR KADROYA GEÇERSE İZİN VE KADEMELERİ NASIL HESAPLANIR?

SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞANLAR KADROYA GEÇERSE İZİN VE KADEMELERİ NASIL HESAPLANIR?

0

 

Yıllık izin sürelerinin hesabında hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınmaktadır.

Buna göre yıllık izin süreleri ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 102. Maddesinde “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü bulunmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (Seri No 154) “Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması tebliğ olunur.” düzenlenmiştir.

Sözleşmeli olarak çalışan personel kadroya atanması durumunda ise sözleşmeli personel olarak geçen süreler kademe ilerlemesinde dikkate alınmamaktadır.Ancak, personel sözleşmeli olarak  8 yıl ve daha fazla süreyle çalışmış ve  disiplin cezası almamış ise  ilave bir kademe uygulamasından yararlanabileceği sonucuna varılabilir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.