Memur Haber Maas Bloğu

STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

0

​​​​​​​‘’ Madde 25 – (Değişik : 2/12/2016 – 6764/45 md.) Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.(Değişik : 2/12/2016 – 6764/45 md.) Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır.’’ denmektedir.

Asgari Ücret ve Net Asgari Ücret Nedir?

Asgari ücret tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.2017 yılı için 1.777,50-TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretteki yaş sınırı(16 yaş altı-üstü) 19/04/2014 tarihli 28.977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan                ‘’ Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ gereği kaldırılmıştır.

Stajer öğrencilere ücret öderken net asgari ücreti kullanılmaktadır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 15/12/2016 tarih ve Net Ücretin Tespiti konulu görüş yazısında
özetle; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler asgari geçim indiriminden
faydalanmakta olup ücretlerinden vergi tevkifatı yapılmayan ücretlilerin asgari geçim
indiriminden yararlanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla 3308 sayılı Kanuna göre staj
yapan öğrencilere yapılacak ödemeler, gerek aynı kanun gerekse 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunun 23/12 inci maddesi gereğince vergiden istisna olması nedeniyle bu kimselerin
elde etmiş oldukları ücretler için asgari geçim indirimin uygulanması mümkün değildir.”
 denmektedir.

 

Bu bağlamda Stajer öğrenciler için; net asgari ücret tutarı 2017 yılı için 1.270,75-TL dir.(1.404,06-TL-133,31-TL)

Stajer Öğrenci Ücreti Nasıl Hesaplanır?

a)20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerde;

Ödenecek ücret = (Net Asg.ücret x %30) – (Net Asg.Ücr.x %30 x Devamsız Gün Sayısı)

                                                                                                    30

b)20’den az personel çalıştıran işletmelerde;

Ödenecek ücret = (Net Asg.ücret x %15) – (Net Asg.Ücr.x %15 x Devamsız Gün Sayısı)

                                                                                                      30

formülü uygulanarak bulunur.

Stajer Öğrencilere Ücret  Ödenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

*Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

* Öğrenciye yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul/kurum müdürlüğünün de görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz mazeret izni de verilebilir (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 134 ).

* Öğrenciler, teorik eğitim günlerinde ücretli izinli sayılırlar (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 123).

* Öğrencilere telâfi eğitimi süresince ve okul/kurumda yapılacak sınavlar için belirtilen günlerde ücretli izin verilir (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 144 ).

* Öğrenci mesleki eğitim için işletmeye devam etmek zorundadır. İşletmede mesleki eğitimine özürsüz devam etmeyen veya ücretsiz izin kullanan öğrencinin bu günlerdeki ücreti kesilir.

*  Okula gitmesi gereken günde(teorik eğitim günü) okula gitmeyen öğrenciye ücret ödenmez onun için Okul İdaresinin öğrencinin devamsızlığını sağlık tesisine bildirmesi gerekmektedir.

ÖRNEK 1:

-250 kişi çalışan bir sağlık tesisinde Ocak ayında Haftanın 3 günü staja gelen, 2 günü okula giden stajer öğrenci, 4 gün özürsüz staja gelmemiştir. Stajer öğrenciye ne kadar ücret ödenecektir ?

1-Stajer öğrenci 4 gün gelmediği için 26 günlük ücret ödenecektir.(ay süresi 30 alınacak)

2-Net Asgari Ücretin %30 bulalım. 1.270,75*30/100=381,23-TL dir.

3-Çalışma günü ile çarpıp ,30 bölelim.381,23*26/30=330,40-TL ödeme yapılacaktır.

ÖRNEK 2:

-90 kişi çalışan bir sağlık tesisinde Şubat ayında Haftanın 3 günü staja gelen, 2 günü okula giden stajer öğrenci, 3 gün özürsüz staja gelmemiş ve 2 günde okula gitmemiştir. Stajer öğrenciye ne kadar ücret ödenecektir ?

1-Stajer öğrenci 3+2=5 gün gelmediği için 25 günlük ücret ödenecektir.(ay süresi 30 alınacak)

2-Net Asgari Ücretin %30 bulalım. 1.270,75*30/100=381,23-TL dir.

3-Çalışma günü ile çarpıp ,30 bölelim.381,23*25/30=317,69-TL ödeme yapılacaktır.

ÖRNEK 3:

-150 kişi çalışan bir sağlık tesisinde Şubat ayında Haftanın 3 günü staja gelen, 2 günü okula giden stajer öğrenci, 4 gün özürsüz ve 1 günde sınav nedeniyle staja gelmemiştir.3 günde okula gitmemiştir. Stajer öğrenciye ne kadar ücret ödenecektir?

1-Stajer öğrenci 4+3=7 gün gelmediği için 23 günlük ücret ödenecektir.(ay süresi 30 alınacak)

2-Net Asgari Ücretin %30 bulalım. 1.270,75*30/100=381,23-TL dir.

3-Çalışma günü ile çarpıp ,30 bölelim.381,23*23/30=292,28-TL ödeme yapılacaktır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.