Memur Haber Maas Bloğu

YARIM ZAMANLI ÇALIŞAN MEMURLARIN YILLIK İZİNLERİNİN HESAPLANIMASI

YARIM ZAMANLI ÇALIŞAN MEMURLARIN YILLIK İZİNLERİNİN HESAPLANIMASI

0

Memurların yıllık izinleri ile ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 102. Maddesinde “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü yer alır.

Doğum sonrası kullanılan mazeret izinleri ile ilgi kanun ise 657 sayılı Kanunun104/F maddesinde “Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hükümlere göre,mazeret izni kullanan memur yıllık izin talep edebilmektedir.Memurlar için yıllık izin hakkı hesaplanırken çalışma saatleri değil günler esas alınır.Yani yarım çalışılan gün tam gün olarak hesaplandığı sonucuna varılabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.