Memur Haber Maas Bloğu

YILLIK İZİNLERDE YOL İZNİ VERİLİR Mİ?

YILLIK İZİNLERDE YOL İZNİ VERİLİR Mİ?

0

 

Yıllık izinlerini kullanan memurlara izinlerini geçirecekleri yere gidiş ve dönüşleri için zorunlu hallerde toplam 4 güne kadar ilave izin (yol izni) verilmesi durumu belirtilen hükümlerde açıkça düzenlemediğinden, tebliğ ve mütalaalarla konuya açıklık getirildiği durumlar ile kurumlara ve amirlere göre değişen uygulamalara da rastlanabilmektedir.

MEMURA VERİLEN YOL İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

657 sayılı Kanunda; yıllık izin hakkını kullanacak olan memurların yıllık izin sürelerine,  izne gidiş ve dönüşleri için zorunlu hallerde en çok ikişer gün izin eklenebileceği hükmüne de yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunda “İzinler” konulu 62 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; yıllık izin kullanacaklara verilecek ilave iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılmasının doğru olacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse;

-Memurlara, yıllık izinlerini geçirecekleri yere gidişleri için en çok 2 gün ve dönüşleri için en çok 2 güne kadar ilave izin verilmekte.Ancak bu izin için amirlere takdir hakkı tanınmaktadır.

-Yol izninin verilebilmesi için, yıllık izin kullanacak memurun ilave izin talebinin ve bu talebi gerektiren mazeretinin olması gerekmektedir.Yıllık izinlerin kısım kısım kullanılması durumunda, memuriyet mahalli dışında kullanılacak izinlere ilave edilecek yol izni süresinin, bir takvim yılında gidişler için en çok 2 gün ve dönüşler için de en çok 2 gün olacak şekilde farklı izin kısımları için de verilebilmektedir.

– İlave izin verildiği hallerde, bu iznin hem gidiş ve hem de dönüş için verilmesinin zorunlu olmadığını, sadece gidiş için (en çok 2 gün) ilave izin verilebileceği gibi, bu iznin sadece dönüş için (en çok 2 gün) de verilebileceğini,

-Kısa mesafelere birkaç saatlik mesafede olan yerlere gidiş- dönüş için ilave izin verilemez

-Bir takvim yılında hiç kullanılmadığı ya da toplam 4 günden az kullanılması durumunda yol izinlerinin izleyen yıla devredilemez. Ayrıca, yıllık izin süresinin bir kısmının veya tamamının izleyen yıla devredilmiş olup olmamasının da yol izni kullanımına herhangi bir  etkisi olmaz.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.